Študijné programy

Katedra archívnictva a PVH poskytuje vysokoškolské odborné vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. V trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom študijnom programe archívnictvo a doktorandskom programe pomocné vedy historické.

Bližšie informácie o všetkých spomenutých študijných programoch a stupňoch nájdete na tejto stránke.