Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti

Študenti archívnictva v akademickrom roku 2018/2019

I. rok Bc. štúdiaII. rok Bc. štúdia
01Eva Betušťáková01Kristína Černá
02Nikola Čurdová02Samuel Gašperec
03Dominika Hrdá03Adam Gregor
04Eva Jánošíková04Tomáš Hilkovič
05Andrej Lisko05Alžbeta Horváthová
06Jakub Oravec06Patrícia Kleimanová
07Katarína Pahulyiová07Laura Strnálová
08Katarína Staňová
III. rok Bc. štúdia
01Miroslav Baranek04Karolína Kuklišová
02Barbora Dobiasová05Attila Lelkes
03Ján Korekáč06Vladimír Mlečenkov
I. rok Mgr. štúdia
01Bc. Stanislav Dekan
02Bc. Zsolt Foglszinger
03Bc. Katarína Gažová
04Bc. Alexandra Glosová
05Bc. Martina Rácová
06Bc. Viktória Ráczová
II. rok Mgr. štúdia
01Bc. Ľuboš Janaček04Bc. Sebastian Krasnovský
02Bc. Matúš Kaščák05Bc. Viktória Patucz
03Bc. Barbora Kollárová06Bc. Martina Zbudilová

Študenti pomocných vied historických v akademickom roku 2017/2018

I. ročník PhD. štúdiaII. ročník PhD. štúdia
Mgr. Michal Celnar
Mgr. Adriana Varhoľová
III. ročník PhD. štúdiaIV. ročník PhD. štúdia
Mgr. Balázs CsibaMgr. Mária Balážová - prerušené štúdium
Mgr. Rastislav Luz
V. ročník PhD. štúdia
Mgr. Robert Maretta - prerušené štúdium