Študenti

Študenti archívnictva v akademickrom roku 2020/2021

I. rok Bc. štúdia
01Matúš Bohunický
02Lucia Halajová
03Dominika Chlpáňová
04Bianka Müllerová
05Viktória Psotková
06Viktor Rovniansky
07Alona Rubanova
08Samuel Svitok
09Lukáš Štefanička
10Caroline Vaniherová
II. rok Bc. štúdia
01Kamil Bazelides
02Viktória Cehuľová
03Lenka Fukatschová
04Laura Gašková
05Nina Görcsová
06Dominika Hrdá
07Lenka Andrea Kuľhová
08Paulína Longauerová
09Barbora Repáková
10PhDr. Peter Sater
III. rok Bc. štúdia
01Eva Betušťáková
02Nikola Čurdová
03Adam Gregor
04Eva Jánošíková (prerušené štúdium)
05Andrej Lisko
06Jakub Oravec
07Katarína Pahulyiová
08Katarína Staňová
I. rok Mgr. štúdia
01Bc. Kristína Černá
02Bc. Samuel Gašperec
03Bc. Patrícia Kleimanová
04Bc. Laura Strnálová
II. rok Mgr. štúdia
01Bc. Miroslav Baranek
02Bc. Zsolt Foglszinger
03Bc. Ján Korekáč
04Bc. Karolína Kuklišová

Študenti pomocných vied historických v akademickom roku 2020/2021

I. ročník PhD. štúdiaII. ročník PhD. štúdia
01Mgr. Matúš Kaščák (denný)
02Mgr. Martin Ceber (externý)
III. ročník PhD. štúdiaIV. ročník PhD. štúdia
03PhDr. Miroslav Martinický (externý)06Mgr. Michal Celnar (denný)
04Mgr. Jakub Roháč (denný)07Mgr. Adriana Varhoľová (denná)
05Mgr. Jana Srnková (externá)
V. ročník PhD. štúdia