Štátne skúšky (I. a II. stupeň štúdia)

Štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021

<output>

Letný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás týmto čo najsrdečnejšie

 

pozvať na štátne skúšky v magisterskom študijnom programe archívnictvo

 

ktoré sa v letnom termíne akademického roka 2020/2021 uskutočnia vo 

 

štvrtok 24. júna 2021

 

prostredníctvom komunikačnej počítačovej aplikácie MS Teams so začiatkom o 09:00 hod

Na štátnu skúšku sa môžete v čase jej konania pripojiť prostredníctvom tohto ODKAZU.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z .z. Poskytovateľ živých prenosov (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru!

Ďakujeme.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

</output>

<output>

Letný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás týmto čo najsrdečnejšie

 

pozvať na štátne skúšky v magisterskom študijnom programe archívnictvo

 

ktoré sa v letnom termíne akademického roka 2020/2021 uskutočnia vo 

 

štvrtok 24. júna 2021

 

prostredníctvom komunikačnej počítačovej aplikácie MS Teams so začiatkom o 09:00 hod

Na štátnu skúšku sa môžete v čase jej konania pripojiť prostredníctvom tohto ODKAZU.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z .z. Poskytovateľ živých prenosov (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru!

Ďakujeme.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

</output>

Jesenný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás týmto čo najsrdečnejšie

pozvať na štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe archívnictvo

ktoré sa v jesennom termíne akademického roka 2020/2021 uskutočnia v

stredu 25. augusta 2021

prostredníctvom komunikačnej počítačovej aplikácie MS Teams so začiatkom o 09:00 hod

Na štátnu skúšku sa môžete v čase jej konania pripojiť prostredníctvom tohto ODKAZU.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z .z. Poskytovateľ živých prenosov (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru!

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Letný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás týmto čo najsrdečnejšie

pozvať na štátne skúšky v magisterskom študijnom programe archívnictvo

ktoré sa v letnom termíne akademického roka 2020/2021 uskutočnia vo 

štvrtok 24. júna 2021

prostredníctvom komunikačnej počítačovej aplikácie MS Teams so začiatkom o 09:00 hod

Na štátnu skúšku sa môžete v čase jej konania pripojiť prostredníctvom tohto ODKAZU.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z .z. Poskytovateľ živých prenosov (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru!

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Všeobecné informácie

Štátne skúšky v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia sa konajú spravidla v troch termínoch počas akademického roka.

Zimný termín - spravidla január príslušného roka

Letný termín - spravidla jún príslušného roka

Jesenný termín - august príslušného roka

Na štátne skúšky sa môžu prihlásiť študenti, ktorí sú v končiacom roku štúdia, majú absolvované všetky predmety z odporúčaného študijného plánu (povinné predmety a povinne voliteľné v predpísanej skladbe) okrem predmetov v letnom semestri, kedy hodlajú štátnu skúšku absolvovať. V tomto prípade je potrebné odovzdať záverečnú prácu do stanoveného termínu, podľa aktuálneho harmonogramu akademického roka, a absolvovať ostatné predmety, okrem predmetov štátnej skúšky, najneskôr do termínu konania štátnej skúšky. 

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom akademického informačného systému AIS2. 

Bližšie informácie o štátnych skúškach, ich realizácií a dôležitých termínoch nájdete na tejto STRÁNKE.

 

 

Otázky na štátne skúšky

Bakalársky stupeň

Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia pozostáva z predmetu Obhajoba bakalárskej práce

Magisterský stupeň

OTÁZKY z predmetov PVH, Archívnictvo, Dejiny správy