Totalitné inštitúcie na Slovensku

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD., Mgr. Pavol Pytlík

Kód: FiF.KAPVH/AboAI-092/14

  • Jednosemestrálny výberový predmet zameraný na otázky a problematiku činnosti štátnej bezpečnosti na území Slovenska a spôsoby a možnosti jej výskumu z hľadiska archivistiky a PVH či histórie
  • Predmet je určený všetkým záujemcov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o štátnej bezpečnosti, jej úradnej činnosti a možnostiach skúmania jej dejín či konkrétnych osudov
  • Predmet je realizovaný v spolupráci s Ústavom pamäti národa - Archívom ÚPN
  • Predmet je v akademickom roku 2020/2021 realizovaný dištančnou metódou prostredníctvom aplikácie MS Teams.
  • Predmet sa vyučuje blokovou metódou - teda nemá pevne stanovenú výučbu v rozvrhu hodín.

Za úspešne absolvovanie predmetu získajú zapísaní študenti 3 kredity.

Celkovo môžu študenti získať v rámci hodnotenia 100 bodov:

1 bod za dochádzku a 99 bodov za ústnu skúšku. 

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 100 - 94 bodov

"B" -  93 - 85 bodov

"C" -  84 - 76 bodov

"D" -  75 - 68 bodov

"E" -  67 - 60 bodov

"Fx" - 59 - 0 bodov

Osnova predmetu:

1. Úvod do problematiky štátnej bezpečnosti na Slovensku a v ČSR
2. Ústav pamäti národa a jeho činnosť
3. Archív ÚPN
4. Sprístupňovanie a digitalizácia dokumentov
5. Dejiny správy ŠtB
6. Diplomatická produkcia ŠtB
7. Vojenská kontrarozviedka
8. Pohraničná stráž
9. Zvláštne finančné prostriedky
10. Rekonštrukcia dokumentov a informácií
11. Hodnovernosť dokumentov štátnej bezpečnosti
12. Exkurzia do archívu