Praktické archívnictvo

Vyučujúci: Mgr. Branislav Geschwandtner

Predmet je vhodnou kombináciou s archívnou praxou. Jeho cieľom je voviesť študentov archívnictva do štandardných a bežných činností archivára pri výkone jeho povolania. Absolvent získa možnosť v praxi sa zoznámiť s vybavovaním agendy, bádateľskou činnosťou a s tým spojenou legislatívou (GDPR, zákon o slobodnom prístupe k informáciám) a predarchívnou starostlivosťou. V neposlednom rade je v osnove predmetu aj spracovávanie archívnych fondov a zbierok.