Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Konkurz ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH si Vám dovoľuje pripomenúť, že boli vyhlásené konkurzy ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017.

Naša katedra ma uzatvorené zmluvy s univerzitami v Česku. 

 

Zahraničná univerzitakoordinátor kód študijného programu / subject area code / ISCED E+ názov študijného programu Erasmus kód zahraničnej univerzity Platnosť zmluvy Počet vysielaných študentov Počet študento-mesiacov  Bc. stupeň Mgr. stupeň PhD. 
Masaryk University in Brno doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. 222 History and Archeology CZ BRNO05 2014 - 2021 4 4*10 A A A
University of Hradec Králové doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. 0322 Library, Information and Archival Studies CZ HRADEC01 2014/15-2020/21 2 10 A A A

 

Neváhajte preto a prihláste sa naň ! Získate nielen nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, ale spoznáte aj nových ľudí. Uzávierka prihlášok na konkurz je 15.01.2016.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.