Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kde nás nájdete:

IV. poschodie Historickej budovy UK - pracovne S 405, S 406, S 428

Šafárikovo nám. č. 6

Bratislava

SLOVENSKO

 

Korešpondenčná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archívnictva a PVH

Gondova ul. č. 2, P.O.BOX 32

SK - 814 99  Bratislava

SLOVENSKO

Dôležité upozornenie:

Pre podávanie prihlášok na štúdium resp. pre oficiálnu komunikáciu s dekanátom Filozofickej fakulty UK používajte výhradne podateľňu (ktorá sa nachádza v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. č. 2) prípadne nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
SK - 814 99  Bratislava

Ďalšie kontakty:

Tel: +421 2 59 24 43 14

       +421-2-59 24 41 11 (centrála)

e-mail: kapvhfphil.uniba.sk

facebook: www.facebook.com/kapvh 

Sekretariát katedry:

Mgr. Dominik Blanár

administratívny pracovník

Pracovňa: S 407

e-mail: dominik.blanaruniba.sk 

Tel: +421 2 59 244 314

Sekretariát katedier archívnictva a histórie zabezpečuje všetky základné administratívne úlohy vo vzťahu s katedrou a jej učiteľmi. Sekretariát tiež preberá zásielky adresované konkrétnym učiteľom - seminárne a záverečné práce a pod.

Oficiálne zásielky adresované Katedre archívnictva a PVH ráčte doručovať na podateľňu Filozofickej fakulty UK (prízemie budovy na Gondovej ul. č.2)

Úradné hodiny sekretariátu:

 

Pondelok09:00 - 10:30
Utorok09:00 - 10:30
Streda09:00 - 10:30
Štvrtok09:00 - 10:30
Piatok09:00 - 10:30

 Mimo úradných hodín sekretariátu je možné zanechať zásielky v schránke vedľa dverí.