Knižnica

Knižnica Historického seminára a seminára PVH

Seminárna knižnica katedier archívnictva a histórie Filozofickej fakulty UK patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam. Buduje sa od vzniku historických pracovísk Filozofickej fakulty v roku 1921.

Knižnica má asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry k slovenským i všeobecným dejinám, k pomocným vedám historickým, archeológie a iným príbuzným odborom. V knižnici sa nachádzajú základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy.

Knižnica je sprístupnená cez zmiešaný autorský a odborový katalóg, ktorý je uložený v miestnosti č. 425 na Šafárikovom nám., IV. poschodie.

Asi 30 000 zväzkov je spracovaných v elektronickom katalógu, ďalšie zväzky sa priebežne spracúvajú.

Časť knižničného fondu je sprístupnená v príručnej knižnici, ktorá je umiestnená v miestnosti č. 425.

V knižnici je pravidelná odborná služba, ktorá vydáva a sprístupňuje knihy na požiadanie.

Pracovníčky knižnice:

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

Otváracie hodiny:

 

Pondelok10:0016:00
Utorok09:00
17:00
Streda09:00
16:00
Štvrtok09:00
17:00
Piatok09:00
13:00

Elektronická knižnica

VSTÚPIŤ