Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Robert Maretta

Mgr. Robert Maretta

Externý doktorand na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

Odborné zameranie:

archivistika, cirkevné dejiny, dejiny inštitúcií, stredoveká diplomatika