Michal Celnar

Mgr. Michal Celnar

Narodil sa 22. mája 1992 v Bratislave. Po základnej škole nastúpil na Súkromnú strednú umeleckú školu Animovanej tvorby v Bratislave.

 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na katedre Archívnictva a pomocných vied historických. Už počas štúdia sa venoval tematike osmanskej okupačnej správy na území dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí. S prácami na túto tému sa zapojil aj do Študentských vedeckých odborných konferencií v sekcii archívnictvo. V roku 2015 získal cenu Alexandra Húščavu, za prácu : „Osmanská správa Novozámockého ejáletu“. V roku 2017 sa zase umiestnil na prvom mieste s prácou : „Pečiatky a pečate osmanských hodnostárov v listoch pre Mikuláša Pálfiho (1589-1594)“. V záverečných prácach sa zameral na korešpondenciu osmanských hodnostárov, adresovanú Mikulášovi Pálfimu v rokoch 1589 – 1594.

 

V súčasnosti pôsobí na katedre ako interný doktorand. Venuje sa komunikácií a vzťahom medzi predstaviteľmi osmanskej a habsbursko-uhorskej verejnej správy na území dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí. V rokoch 2018-19 absolvoval štúdijné pobyty v Turecku. V rámci pedagogickej praxe vyučuje predmet - Turecké pramene a literatúra k dejinám Osmanov na Slovensku v 16.-17. storočí.