Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Profesori:

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. - emeritný profesor

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

 

Docenti:

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. - správca čiastkovej knižnice katedry

Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - vedúci katedry

 

Odborní asistenti:

PhDr. Zuzana Nemcová, CSc. - študijný poradca

 

Mgr. Ján Valo, PhD. - tajomník katedry a katedrový koordinátor pre mobility a program Erasmus+

 

Externí učitelia:

PhDr. Mária Munková

PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

 

Doktorandi v dennej forme štúdia:

Mgr. Michal Celnar

Mgr. Jakub Roháč

Mgr. Adriana Varhoľová

 

 

Doktorandi v externej forme štúdia:

Mgr. Robert Gregor Maretta - prerušené štúdium

PhDr. Miroslav Martinický

Mgr. Jana Srnková