Archív ŠVOK

ŠVOK 2020/2021

ŠVOK 2020/2021 (29. apríla 2021):

3. miesto:

- Bc. Miroslav Baranek (2moAI) : V službách kniežaťa Mikuláša II. Esterházyho – archontológia zemepanských úradníkov panstiev Bytča a Strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833)

Zúčastnili sa:

- Adam Gregor (3boAI): Registratúrny poriadok pre obchodnú spoločnosť Bastelmodel s.r.o.

- PhDr. Peter Sater (2boAI): Známe-neznáme skutočnosti zo života Henricha Apponyiho

ŠVOK 2019/2020

Fakultné kolo ŠVOK sa v tomto akademickom roku kvôli pandémii ochorenia COVID-19 neuskutočnilo.