Aktuálne

ŠVOK v akademickom roku 2021/2022

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v tomto akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie v novej (spojenej) sekcií Archívnictvo a muzeológia, na ktoré Vás týmto srdečne pozývame.

So svojimi prácami sa prihlásili celkovo piati študenti:

  1. Peter Kašiak (1moHI). Dunajská hranica Bratislavskej stolice a neskôr Československa s Dolným Rakúskom - analýza vybraných kartografických prameňov k jej dejinám do jej korekcie v r. 1920-23, konzultant práce: Mgr. Ján Valo, PhD.
  2. Peter Sater (3boAI). Lazar Aponi vo svetle diplomatických, epigrafických a sfragistických prameňov, konzultant práce: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
  3. Adam Gregor (3boAI). Staré mapy a plány Bratislavy a jeho okolia z obdobia 17. až 19. storočia, konzultant práce: Mgr. Ján Valo, PhD.
  4. Pavol Ilčák (3boMU). Návrh turistického chodníka po tatranských vilách, konzultant práce: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
  5. Kamil Bazelides (3boAI). Interaktívne webové mapy vývoja mesta Bratislava ako príklad praktického využitia Digital Humanities v historickej topografii, konzultant práce: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Rokovanie sekcie sa uskutoční v stredu 27. apríla 2022 so začiatkom o 09:00 hod. prezenčne v posluchárni S 427 v Historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť.