Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archívny manažment

Vyučujúci: PhDr. Veronika Nováková, PhD.