Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Vo fotogalérii nájdete fotografie, ktoré sa týkajú katedry a udalostí ktoré s ňou súvisia

Rok 2020

Oslava 90 rokov prof. J. Nováka

 

 

Jubilant so zborníkom vytvoreným k jeho narodeninám kolegyňami a kolegami zo Slovenska aj Českej republiky
Prof. J. Novák so svojou manželkou.

Podpis partnerskej zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Pandemické opatrenia dodržiavame aj pri slávnostných akciách (zľava: prof. J. Šedivý, dekan fakulty prof. M. Zouhar, starosta Mgr. Rudolf Kusý, vedúci oddelenia BA-NM Ing. A. Gábor)

Stretnutie katedry

Deň otvorených dverí

 

Rok 2019

Vianočná katedra

Exkurzia Praha 2019

 

 

Archivárska alebo pirátska? výprava
Poklady z knižnice Strahovského kláštora
Stúpanie k cieľu
Filozofická sála v Knižnici Strahovského kláštora
 

Začiatok 100. akademického roka UK

Letná škola v Klosterneuburgu

Seminár Osobné fondy

Deň otvorených dverí