Zápis predmetov 2018/19

Prváci - zápis na rozvrh 2018/19

Pri zápise povinných predmetov, ktoré AIS ponúka vo viacerých termínoch, je pre vás ZÁVÄZNÝ rozvrh pre vašu kombináciu (pozri nižšie). Zmena je možná len so súhlasom vyučujúceho!

OPT: 1bpANBU, 1bpANFR, 1bpANHO, 1bpANCH, 1bpANNE, 1bpANRU, 1bpANSK, 1bpANSP, 1bpANTA

UAP: 1buANFI, 1buANHI1buANMA1buANNE, 1buANSL, 1upBIAJ_f, 1upGEAJ, 1upCHAJ, 1upINAN, 1bfNVAJ, 1UTA

Mimoškolská odborná činnosť

Podmienky pre zápis predmetu Mimoškolská odborná činnosť.