Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Ferdinand Pál

Akademický profil

VZDELANIE

1969 –1972 Stredné všeobecné na SVŠ Novohradská v Bratislave

1972 - 1977 Štúdium anglického a ruského jazyk (preklad a tlmočenie) na Univerzite Komenského v Bratislave

1975 – Študijný pobyt (angličtina a ruština) na Univerzite Mauricea Thoréza v Moskve

1980 – 1985 – Študijné pobyty na Puškinovom inštitúte v Moskve

1993 – Kurz pre tlmočníkov na Univerzite v Bradforde, Veľká Británia, plus niekoľko ďalších pobytov prostredníctvom Britskej rady (Londýn, Canterbury)

1998 – Stáž na tlmočníckom pracovisku EU v Bruseli.

 

PROFESIONÁLNA PRAX

1978 (Po vojenskej službe) vyučovanie angličtiny a ruštiny na strednej odbornej škole

1980: Práca redaktora v zahraničnom oddelení slovenského denníka

1980 –1986: Vyučovanie cudzích jazykov (angličtina a ruština) na niektorých fakultách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

1986 –1989: Oddelenie medzinárodných vzťahov Slovenskej akadémie vied

1990 - doteraz: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave

Od čias štúdií: simultánne a konzekutívne tlmočenie ako aj preklad pre rozličné vládne orgány, štátne i súkromné spoločnosti, vrátane Národnej rady SR, Úrad vlády SR, ministerstiev hospodárstva, spravodlivosti, životného prostredia, poľnohospodárstva, školstva, kultúry, zahraničných vecí, vnútra, obrany, spolupráca so zahraničnými dodávateľmi jadrových, vodných, uhoľných elektrární i paroplynového cyklu, veľvyslanectvami v Bratislave, na konferenciách a seminároch usporadúvaných najrozmanitejšími domácimi i zahraničnými inštitúciami, vrátane tlmočenia na medzinárodných podujatiach doma i v zahraničí. Dlhoročne spolupracujem so Slovenským plynárenským priemyslom, vrátane dcérskych podnikov, ďalej sa opakovane zúčastňujem na kontrolných misiách IAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) v Slovenských elektrárňach (Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach) a Eneli. Opakovane som pôsobil ako tlmočník na najvyšších zasadnutiach NATO, ktoré sa v uplynulých rokoch uskutočnili na Slovensku (v Bratislave resp. Vysokých Tatrách), vrátane medzinárodných konferencií: Global Conference UNAICO v Ľubľani r, konferencie ETUI v Belgicku, Taliansku, Macedónsku, Slovenskej republike, konferencieETUC vo Viedni a TUC v Londýne, konferencie ILEA v Budapešti, konferencie NATO v Bratislave a vo Vysokých Tatrách, konferencie regionálneho centra UNDP, tlmočenie pre Úrad vlády a viaceré ministerstvá SR a ďalšie inštitúcie SR, kde som tlmočil z anglického, ale aj ruského jazyka.

ZNALOSŤ JAZYKOV:

Angličtina, ruština a pracovné znalosti nemeckého jazyka

Akademické aktivity, projekty, granty