Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Mária Huttová, CSc.

Akademický profil

Odborná asistentka, vedúca katedry, vedúca oddelenie kanadských štúdií UK

 

Pedagogická činnosť: stará anglická literatúra, anglická literatúra 18.a 19. st., modernizmus, kanadská literatúra,

Vedecká činnosť: W. Shakespeare, anglický realistický a viktoriánsky román, T. Hardy a jeho románová tvorba, kanadský román a dráma

 

Zamestnanie:

2009- vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UK, Bratislava

1998- vedúca Oddelenia kanadských štúdií UK, Bratislava

1976 - odborná asistentka Katedra anglistiky a amerikanistiky,

Filozofická fakulta UK, Bratislava

 

Vzdelanie

 

1994 CSc. odbore Dejiny a teória anglickej literatúry, Filozofická fakulta UK, Bratislava

1995 PhDr. v odbore Metodika vyučovania anglickej a americkej literatúry, Filozofická fakulta UK, Bratislava

1976 Filozofická fakulta UK, odbor: učiteľstvo, špecializácia: anglický a slovenský jazyk

1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Galanta,

Akademické aktivity, projekty, granty

Profesionálna činnosť:

 

1998- 2004 Členka Advisory Board of the Central European Association for Canadian Studies

1998- vedúca Oddelenia kanadských štúdií UK, Bratislava

1998 -2001 lektorka slovenského jazyka na letnej škole Summer Language Institute, Pittsburgh, USA

1994 - 95 lektorka slovenského jazyka na Pittsburghskej univerzite, USA

1993-1996 lektorka slovenského jazyka na letnom kurze MBA Enterprise Corps, Chapel Hill, N. Carolina, USA

1992 6-týždňový štipendijný pobyt, American Studies Summer Institute , University of California, Santa Barbara, USA

1984 -87 lektorka slovenského a českého jazyka na Univerzite v Oxforde a Sheffielde, Veľká Británia

1976 - výučba anglického jazyka pre rôzne inštitúcie a verejnosť,

(Energetický ústav Bratislava, Slovenská poisťovňa-Allianz, Tatrabanka, ČSOB, Hollen, s.r.o, Microstep-HDO, s.r.o)

 

Konferencie:

 

2002- 2014 Trienálne konferencie Katedry anglistiky a amerikanistiky FiFUK, Bratislava

2010 The 9th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Česká rep.

2007 3rd International Conference of the Yugoslav Association for Canadian Studies, Belehrad, Srbsko

2006 4th International Conference of Central European Canadianists Debrecín, Maďarsko

2005 8th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Česká rep.

2004 3rd International Conference of Central European Canadianists & 3rd Congress of Polish Canadianists Kraków, Poľsko

2001 1-mesačný študijný pobyt Canada, Otawa, FRP Grant

1999, HCA Conference, Old Zichy Castle, Maďarsko

1998 1st International Conference of Central European Canadianists Brno, Česká rep.

1998 1st Conference of Central European Canadianists: „Multiculturalism and Diversity“, Brno Česká rep.

1992 American Studies Summer Seminar, UCSB, Santa Barbara, USA

1992 Nationalism vs Internationalism, Conference, Graz, Rakúsko

1992 The Seventh Oxford Conference, Oxford, V. Británia

1987 Literature in English and the University Curriculum, Conference, Graz, Rakúsko

1978 English Studies Seminar, Cambridge, Británia