Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hana Kucharovičová

Pracovné zaradenie: interná doktorandka

Odbor: 2.1.30 orientálne jazyky a literatúra

Pracovisko: Múzejná ulica - prístavba, 3. poschodie, miestnosť NB317

Kontakt: Hana.kucharovicova@gmail.com

Konzultačné hodiny:

 

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

2004-2010: FiF UK Katedra východoázijských štúdií, Bratislava, Slovensko.

Odbor Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia.

2007 – 2008 Yunnan University, Kunming, Čína.

Jazykový pobyt.

2009 – 2010 Yunnan Normal University, Kunming, Čína.

Jazykový pobyt a štúdium čínskej kultúry.

2012 – 2013 China Academy of Art, Hangzhou, Čína

Odbor Súčasné umenie a kurátorska prax pod vedením profesora Gao Shiminga.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

2010 Diplomová práca: Moderná maľba v provincii Yunnan.

Školiteľka: Mgr. Viera Bartková, PhD.

2015 Dizertačná práca: Úloha konceptuálneho umenia v provincii Fujian v kontexte súčasného umenia.

Školiteľka: doc. PhDr. Lucie Olivová, M.A., PhD.

2013 Príspevok na konferencii Global Goes Local:

Visualizing Artistic Identity in Southern China – Contemporary Painting in Yunnan Province. Hongkong Baptist University.

 

Publikačná činnosť:

2012 Studia Orientalia slovaca: recenzia:

Langerová, Viera: Filmový zemepis. Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan.

2012 Studia Orientalia Slovaca: recenzia:

Černá, Zlata, Lomová, Olga: Hledání harmonie. Studie z čínské kultury.

2012 Historická revue: príspevok: Život v Číne počas dynastie Song.

2012 Historická revue: príspevok: Ópiové vojny.

 

Pedagogická činnosť:

2012 Čínština pe nesinológov – čínske znakové písmo.

2013 Vybrané otázky čínskej vizuálnej kultúry.

2014 Tradičné a súčasné čínske výtvarné umenie.

2012 – 2013 Vedenie bakalárskej práce: Milíková, Nikola: Ideál krásy v Číne dynastií Tang a Song.

 

Členstvo v organizáciách:

2012 – súčasnosť: ASS (Association for Asian Studies).

2012 – súčasnosť: EACS (European Association of Chinese Studies).