Veda

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť učiteľov moderných jazykov je primárne zameraná na  lexikológiu, sémantiku a didakticko-metodické aspekty vyučovania cudzieho jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.

Pedagógovia  KJ FiF UK sa venujú tvorbe učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov nefilologických odborov, aktívne sa zúčastňujú na konferenciách reflektujúcich rozličné aspekty výučby cudzích jazykov a jednotliví pracovníci sa zapájajú do projektov,  kde v popredí stojí cudzí jazyk ako nástroj odbornej komunikácie v oblasti spoločenských vied.