Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózna skúška (PhDr.)

Rigorózna skúška (PhDr.) sa realizuje v súlade s predpismi Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty (uvedené vpravo)

Komisia pre rigoróznu skúšku:

Predseda: Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.