Kurilla Adam

Meno a priezvisko: Adam Kurilla
Zaradenie: postgraduálny študent
Odbor: klinická psychológia
Kontakt: kurilla1@uniba.sk
Miestnosť: G 405
Konzultačné hodiny: Po 10:35 – 12:05 (ZS 2021)
Téma dizertačnej práce: Využitie ecological momentary assessment a ecological momentary intervention v liečbe závislostí
Školiteľ dizertačnej práce: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Link na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Adam-Kurilla-2
Link na ORCID profil: https://orcid.org/0000-0003-4314-5026
Pracovné skúsenosti:
2016 – súčasnosť – Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava - psychológ
2010 - 2016 – Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. – psychológ
Ďalšie vzdelávanie:
2013 - 2018 – Katedra psychológie, FiF UK – špecializácia v odbore klinická psychológia
2013 - 2018 – ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT – certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia
Absolvované stáže:
2019 - 2020 – 10 mesiacov – Virginia Commonwealth University, VA, USA (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) – Randy J. Koch
Členstvo v odborných organizáciách:
Slovenská komora psychológov (registrovaný člen)
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS – Sekcia drogových závislostí
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
International Society of Substance Use Professionals
Osobné odporúčanie, čo v psychológii sledovať:
https://www.addictionjournal.org
https://www.journals.elsevier.com/addictive-behaviors
https://www.adzpo.sk/sk/