Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Alexander Plencner, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2019/2020:

Predmety pre Bc. stupeň:

 • Základy manažmentu kultúry
 • Metodológia kulturológie

Predmety pre Mgr. stupeň:

 • Paradigmy sociológie kultúry

 Predmet pre Bc. aj Mgr. stupeň:

 • Ročníková práca

Vedecká práca a najvýznamnejšie projekty

 • ITMS 26110230062 Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava
 • ESF 26110230001 Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • ESF 26110230003 Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov   na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • ESF 112 301 00 390 Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach Slovenskej republiky
 • VEGA 1/4704/07 Masmédiá v neskoromodernej spoločnosti

Účasť na konferenciách

Výber z publikačnej činnosti

 • Plencner, A., Volko, L.,  Bauman, Z (2004): Factors Which Made Holocaust Possible, Are Still With Us. Because We Are Still Modern. In: Communication Today, roč. 5, č. 1, s. 92-101.

 • Plencner, A. (2014): Critical thinking and the challenges of internet. In: Communication Today, roč. 5, č. 2, s. 4-19
 • Plencner, A. (2014): Critical thinking in the age of digital media. In: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, s. 185-195. (abstract)
 • Plencner, A. (2014): Hero transformations in contemporary mainstream film. In: European Journal of Science and Theology, roč. 10, č. 1, s. 79-92.
 • Plencner, A. (2013): Filmový hrdina s mesianistickými črtami. In: Communication Today, roč. 3, č. 2, s. 32-47.
 • Plencner, A. (2013): Teória kultúrnych úrovní. In: European Journal of MEdia, Art & Photography, roč. 1, č. 2, s. 76-91.
 • Plencner, A. (2011): Teória odlišnosti Pierra Bourdieua. In: Petranová, D., Magál, S.: Marketingová komunikácia a Media Relations. Trnava: UCM, s. 131-145.
 • Plencner, A. (2011): The Crisis of Gender Identity, Intimacy and Communication in Popular Culture. In: Jurechová, Z., Bagár, S.: Crisis situations in the Czechoslovak Context after 1989, Prague : Central European Centrum for Mission Studies. s. 126-145
 • Plencner, A. (2009): Úskalia kritiky masovej a populárnej kultúry. In: Magál, S., Mistrík, M., Solík, M.: Masmediálna komunikácia a realita I.: Masmédiá a sociálna konštrukcia reality, Trnava: UCM, s. 83-102.
 • Plencner, A. (2008): Sociálne významy v mainstreamovom filme. In: Magál, S., Mistrík, M., Solík, M.: Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava: UCM, s. 85-94.

  Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných organizáciách

  Pracovné a študijné pobyty v zahraničí

  •  2012 (9. 4. - 11. 4. 2012 ) Pedagogická mobilita na Ekonomickej univerzite v Katoviciach

  Doterajšie pracoviská

  •  Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od 2018)
  • Katedra masmediálnej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2002- 2015)