Study programme - Approved

Academic year:
2019/2020
Study programme:
boSC - slovakistické štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Study field:
2.1.27. - Slovak Language and Literature
Guarantee:
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. - subprogramme Slovakistické štúdiá 1.st
 

Study section
Compulsory courses

Block - Povinné predmety min. 126 credits
 Študent musí za jeden semester získať minimálne 33 kreditov (24 kreditov z povinných predmetov a minimálne 9 kreditov z povinne voliteľných predmetov).
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Prerequisites Teacher
FiF.SAS/A-boSC-006/15  Practical Slovak Phonetics   5 2P    M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-007/15  Introduction into the Studies of the Slovak Language   5 1L + 2S    J. Vrábľová, J. Vrábľová
FiF.SAS/A-boSC-018/15  Introduction into the Studies of Slovak Literature   4 2S    V. Svoradová
FiF.SAS/A-boSC-001/15  Slovak - Language Course 1   5 4P    H. Ľos Ivoríková, J. Výškrabková
FiF.SAS/A-boSC-008/15  Culture and Civilization in Slovakia 1   5 1L + 2S    V. Svoradová, V. Svoradová
FiF.SAS/A-boSC-019/15  Slovak Literature 1   4 2S    Ľ. Blažencová
FiF.SAS/A-boSC-002/15  Slovak - Language Course 2   5 4P    H. Ľos Ivoríková, J. Výškrabková
FiF.SAS/A-boSC-010/15  Slovak Grammar 1   5 1L + 2S    M. Mošaťová, M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-009/15  Culture and Civilization in Slovakia 2   5 1L + 2S    V. Svoradová, V. Svoradová
FiF.KSD/A-boSK-022/15  Slovak History 1   4 2S    I. Labancová
FiF.SAS/A-boSC-003/15  Slovak - Language Course 3   5 4P    P. Kollárová
FiF.SAS/A-boSC-004/15  Slovak - Language Course 4   5 4P    P. Kollárová
FiF.SAS/A-boSC-005/15  Slovak - Language Course 5 5 4P    E. Španová, M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-011/15  Slovak Grammar 2   5 1L + 2S    M. Mošaťová, M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-012/15  Lexical Text Interpretation   5 1L + 2S    J. Vrábľová, J. Vrábľová
FiF.SAS/A-boSC-013/15  Cross-Cultural Communication 1   5 2S    J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-014/15  Cross-Cultural Communication 2   5 2S    J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-015/15  Language Policy 5 1L + 2S    Z. Hargašová, J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-016/15  Practical Stylistics 5 2S    J. Pekarovičová, E. Španová
FiF.SAS/A-boSC-017/15  Language Culture 5 2S    Z. Hargašová, J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-020/15  Slovak Literature 2   4 1L + 2S    V. Svoradová, V. Svoradová
FiF.SAS/A-boSC-023/15  Slovak Literature 3   4 1L + 2S    V. Svoradová, V. Svoradová
FiF.KSD/A-boSK-024/15  Slovak History 3   4 2S    J. Výškrabková
FiF.SAS/A-boSC-028/15  Bachelor's Degree Thesis Seminar 5 2S    J. Pekarovičová, M. Mošaťová, J. Vrábľová, Ľ. Žigová, A. Ismail Gabríková, S. Matejovičová
FiF.SAS/A-boSC-029/15  Linguistic and Cultural Text Interpretation 5 2S    L. Trubačová, J. Pekarovičová, H. Lacová
FiF.KEM/A-boET-032/16  Traditional Culture of Slovakia for Students not Specializing in Ethnology   4 2L    J. Janto, M. Botiková, A. Hlôšková
FiF.KSD/A-boSK-023/15  Slovak History 2   4 2S    J. Výškrabková

 
Compulsory elective courses

Block - Povinne voliteľné predmety min. 30 credits
 Z ponuky povinne voliteľných predmetov si študent vyberie kurzy podľa vlastného záujmu tak, aby za celé bakalárske štúdium získal min. 30 kreditov.
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Prerequisites Teacher
FiF.SAS/A-boSC-031/15  Conversation Exercises 1   3 2P    P. Zlatovský
FiF.SAS/A-boSC-034/15  Exercises in Orthography   3 2P    P. Kollárová
FiF.SAS/A-boSC-032/15  Conversation Exercises 2   3 2P    J. Vrábľová, P. Zlatovský
FiF.SAS/A-boSC-035/15  Exercises in Phonetics and Orthoepy   3 2P    M. Mošaťová
FiF.KEM/A-boET-030/16  Ethnology for Students not Specializing in Ethnology   4 2L    J. Janto
FiF.SAS/A-boSC-036/15  Excursion to the Regions of Slovakia 1   3     J. Vrábľová, M. Mošaťová, P. Kollárová
FiF.SAS/A-boSC-033/15  Conversation Exercises 3   3 2P    J. Vrábľová
FiF.SAS/A-boSC-037/15  Excursion to the Regions of Slovakia 2   3     M. Mošaťová, J. Vrábľová, P. Kollárová
FiF.SAS/A-boSC-038/15  Grammatical Text Interpretation   4 2S   
FiF.SAS/A-boSC-039/15  Professional Communication 1   4 2S    J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-041/15  Outline of the History of the Slovak Language 4 2S    Z. Hargašová
FiF.SAS/A-boSC-040/15  Professional Communication 2   4 2S    J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-042/15  Slovak and Czech Language 4 2S    Z. Hargašová, J. Pekarovičová
 Predmety Odborná komunikácia 1 a Odborná komunikácia 2 si študenti riadneho bakalárskeho štúdia zapisujú až v 2. ročníku.

 
Elective courses

Block - Výberové predmety
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Prerequisites Teacher
FiF.SAS/A-boSC-043/16  Grammar in Use 1 (Level B)   3 2P      M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-044/16  Grammar in Use 2 (Level B)   3 2P      M. Mošaťová
FiF.SAS/A-boSC-046/16  Cross-Cultural Aspects of Communication 3 2S      J. Pekarovičová, J. Vrábľová
FiF.SAS/A-boSC-047/16  Methodology of Slovak as a Foreign Language 1   3 2S      J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-048/16  Methodology of Slovak as a Foreign Language 2   3 2S      J. Pekarovičová
FiF.SAS/A-boSC-045/16  Current Slovak Documentaries 3 2S      M. Mošaťová, J. Vrábľová

 

State exams
Compulsory courses

Block - Štátnicové predmety min. 12 credits
Abbreviation Name Current Credit Range End Year Sem. Prerequisites Teacher
FiF.SAS/A-boSC-099/15  Bachelor's Degree Thesis Defence 12   OB     

 


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites