Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
boML - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
2.1.37 - muzikológia
 
garant:
prof. PhDr. Iveta Kajanová, CSc. - podprogram bMLa - Muzikológia 1.st

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - bML-A - Povinné predmetymin. 108 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-001/15  Hudba stredoveku 43P    J. Bartová
FiF.KHV/A-boHV-002/15  Hudba renesancie 43P    J. Bartová
FiF.KHV/A-boHV-007/15  Staršia slovenská hudba 1 43PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-011/15  Úvod do muzikológie 52PS    V. Zvara, V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-012/15  Proseminár 52S FiF.KHV/A-boHV-011/15   V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-017/15  Úvod do hudobnej teórie 52P + 2C    B. Ladič, B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-018/15  Harmónia 52P + 2C FiF.KHV/A-boHV-017/15   B. Ladič, B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-023/15  Sluchová analýza 1 32C    S. Tomeček
FiF.KHV/A-boHV-024/15  Sluchová analýza 2 32C FiF.KHV/A-boHV-023/15   S. Tomeček
FiF.KHV/A-boHV-009/15  Slovenská hudba 19. a 20. storočia 1 42P    V. Godár
FiF.KHV/A-boHV-010/15  Slovenská hudba 19. a 20. storočia 2 42P    V. Godár
FiF.KHV/A-boHV-003/15  Hudba baroka 43P    J. Bartová
FiF.KHV/A-boHV-008/15  Staršia slovenská hudba 2 43PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-004/15  Hudba klasicizmu 42P    A. Šuba, A. Šuba
FiF.KHV/A-boHV-005/15  Hudba romantizmu 44P    V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-013/15  Hudobná paleografia 41P + 1C    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-014/15  Úvod do hudobnej akustiky a organológie 42P    J. Bartová, M. Žabka
FiF.KHV/A-boHV-019/15  Hudobná tektonika 52S + 2C FiF.KHV/A-boHV-018/15   M. Žabka, B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-020/15  Kontrapunkt 52S + 2C FiF.KHV/A-boHV-019/15   M. Žabka, B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-015/15  Úvod do etnomuzikológie 42S    A. Hriagyelová Pelle
FiF.KHV/A-boHV-025/15  Seminár k záverečnej práci 1 32S    V. Zvara, J. Bartová, B. Ladič, M. Žabka, M. Hulková, I. Kajanová, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-026/15  Seminár k záverečnej práci 2 32S FiF.KHV/A-boHV-025/15   V. Zvara, J. Bartová, B. Ladič, M. Žabka, M. Hulková, I. Kajanová, M. Zagorski


Blok - bML-A-SŠP - Povinné predmety (Muzikológia 1. stupeň, 2. a 3. ročník)min. 108 kreditov
 Blok povinných predmetov platí pre študentov bakalárskeho štúdia muzikológie v 2. a 3. ročníku.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-004/00  Dejiny európskej hudby 4 42PS    A. Šuba, A. Šuba
FiF.KHV/A-boHV-008-1/5E4B/00  Dejiny slovenskej hudby 2 32PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-009-1/5E4C/00  Dejiny slovenskej hudby 3 32PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-010-1/5E4D/00  Dejiny slovenskej hudby 4 42PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-011-1/5E4E/00  Dejiny slovenskej hudby 5 42PS    V. Godár, V. Godár, V. Zvara, V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-012-1/5E4F/00  Dejiny slovenskej hudby 6 22PS    V. Godár, V. Godár, V. Zvara, V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-019-1/5E56/00  Systematika hudobnej vedy 7: Hudobná sociológia 32P    I. Kajanová
FiF.KHV/A-boHV-021-1/5E58/00  Hudobná paleografia 32PS    M. Hulková, M. Hulková
FiF.KHV/A-boHV-027-1/5E5E/00  Hudobná teória 5: Kompozičné princípy prvej polovice 20. storočia 42PS    V. Godár, V. Godár, V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-028-1/5E61/00  Hudobná teória 6: Kompozičné princípy druhej polovice 20. storočia 22PS    V. Godár, V. Godár, V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-029-1/5E62/00  Etnomuzikológia 1 32P    A. Hriagyelová Pelle
FiF.KHV/A-boHV-030-1/5E63/00  Etnomuzikológia 2 42P FiF.KHV/A-boHV-029-1/5E62/00   H. Urbancová
FiF.KHV/A-boHV-038-1/5E6B/00  Odborná prax 1 35dX 2, 3   
FiF.KHV/A-boHV-026/15  Seminár k záverečnej práci 2 32S FiF.KHV/A-boHV-025/15   V. Zvara, J. Bartová, B. Ladič, M. Žabka, M. Hulková, I. Kajanová, M. Zagorski

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - bML-B1 - Špeciálne semináremin. 12 kreditov
 Študenti si vyberajú najmenej dva, a to jeden buď z dejín hudby alebo z dejín slovenskej hudby a druhý buď zo systematickej muzikológie alebo z etnomuzikológie, dejín a teórie jazzu, rocku, popu.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-135/15  Seminár zo systematickej muzikológie 62S FiF.KHV/A-boHV-012/15   J. Bartová, P. Sabo, P. Jantoščiak
FiF.KHV/A-boHV-136/15  Seminár zo systematickej muzikológie 62S FiF.KHV/A-boHV-012/15   M. Žabka, Z. Cenkerová


Blok - bML-B2 - Systematická muzikológiamin. 4 kredity
 Študenti si vyberú najmenej jeden kurz.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-027/15  Hudobná psychológia42S    M. Žabka
FiF.KHV/A-boHV-028/15  Hudobná estetika 42P 2, 3    V. Zvara
FiF.KHV/A-boHV-030/15  Hudobná kritika 42P    I. Kajanová, M. Zahradník, S. Tomeček


Blok - bML-B3 - Hra na klavíri, partitúrymin. 6 kreditov
 Študenti si z kurzov Hra na klavíri a Čítanie a hra partitúr zapíšu najmenej po jednom z oboch.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-139/15  Hra na klavíri 1 32C 1, 2    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-140/15  Hra na klavíri 2 32C 1, 2    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-041/15  Čítanie a hra partitúr 1 32C    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-042/15  Čítanie a hra partitúr 2 32C    B. Ladič


Blok - bML-B4 - Jazykymin. 12 kreditov
 Študenti si povinne zapisujú minimálne 4 kurzy. Jeden z nich bude Latinčina 1.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KJ/A-boCJ-001/00  Odborná angličtina 1 32C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-002/00  Odborná angličtina 2 32C FiF.KJ/A-boCJ-001/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-003/00  Odborná angličtina 3 32C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-004/00  Odborná angličtina 4 32C FiF.KJ/A-boCJ-003/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KKSF/A-boLA-010/15  Latinčina 1 32C    M. Andoková, B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-011/15  Latinčina 2 32C FiF.KKSF/A-boLA-010/15   M. Andoková, B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-012/15  Latinčina 3 32C    B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-013/15  Latinčina 4 32C FiF.KKSF/A-boLA-012/15 a FiF.KKSF/A-boLA-011/15   Ľ. Buzássyová
FiF.KHV/A-boHV-060/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 1 32S    M. Zagorski, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-061/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 2 32S    M. Zagorski, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-062/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 3 32S    M. Zagorski, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-063/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 4 32S    M. Zagorski, M. Zagorski


Blok - bML-B4-SŠP - Cudzie jazykymin. 18 kreditov
 Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 3. ročníku (študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred akademickým rokom 2015/2016). Študenti si povinne zapisujú minimálne 6 kurzov spomedzi kurzov Odborná angličtina 1-4, Odborná nemčina 1-4, Latinčina 1-4 a Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 1-4.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KJ/A-boCJ-001/00  Odborná angličtina 1 32C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-002/00  Odborná angličtina 2 32C FiF.KJ/A-boCJ-001/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-003/00  Odborná angličtina 3 32C    S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-004/00  Odborná angličtina 4 32C FiF.KJ/A-boCJ-003/00   S. Šimková, A. Petríková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová
FiF.KJ/A-boCJ-031/00  Odborná nemčina 1 32C    V. Vlčková, I. Boboková
FiF.KJ/A-boCJ-032/00  Odborná nemčina 2 32C FiF.KJ/A-boCJ-031/00   V. Vlčková, I. Boboková
FiF.KJ/A-boCJ-033/00  Odborná nemčina 3 32C    V. Vlčková, I. Boboková
FiF.KJ/A-boCJ-034/00  Odborná nemčina 4 32C FiF.KJ/A-boCJ-033/00   V. Vlčková, M. Miková
FiF.KKSF/A-boLA-010/15  Latinčina 1 32C    M. Andoková, B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-011/15  Latinčina 2 32C FiF.KKSF/A-boLA-010/15   M. Andoková, B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-012/15  Latinčina 3 32C    B. Machajdíková
FiF.KKSF/A-boLA-013/15  Latinčina 4 32C FiF.KKSF/A-boLA-012/15 a FiF.KKSF/A-boLA-011/15   Ľ. Buzássyová
FiF.KHV/A-boHV-062/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 3 32S    M. Zagorski, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-063/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 4 32S    M. Zagorski, M. Zagorski


Blok - bML-B5-SŠP - Predmety všeobecného základumin. 6 kreditov
 Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 3. ročníku (študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred akademickým rokom 2015/2016). Zo skupiny ponúkaných predmetov si študenti zvolia minimálne 2 predmety.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KLMV/A-AboLO-15/15  Úvod do logiky 32PS    F. Gahér, V. Marko, F. Gahér
FiF.KLMV/A-boLO-006-1/5C2D/00  Logika 32PS    V. Marko
FiF.KS/A-AboSO-34/15  Základy sociológie pre nesociológov 42PS    R. Džambazovič, E. Laiferová, J. Sopóci
FiF.KS/A-AboSO-35/15  Základy sociológie pre nesociológov 42PS    R. Džambazovič, E. Laiferová, J. Sopóci
FiF.KLMV/A-AboLO-14/15  Metodologické základy vedeckého výskumu 52S    V. Marko


Blok - bML-B6-SŠP - Systematická muzikológiamin. 2 kredity
 Platí pre študentov 1. stupňa muzikológie v 3. ročníku (študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred akademickým rokom 2015/2016). Z ponuky predmetov si študenti vyberú najmenej jeden.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-034-1/5E67/00  Dejiny a teória populárnej hudby a jazzu 1 22P    I. Kajanová
FiF.KMuz/A-boHV-037/15  Úvod do počítačovej muzikológie 22P    V. Král
FiF.KHV/A-boHV-048-1/9452/00  Hudobná kritika 1 32PS    I. Kajanová, I. Kajanová, M. Zahradník
FiF.KHV/A-boHV-049-1/9453/00  Hudobná kritika 2 42S FiF.KHV/A-boHV-048-1/9452/00   I. Kajanová, M. Zahradník, S. Tomeček


Blok - bML-B7-SŠP - Praktické predmetymin. 2 kredity
 Platí pre študentov 1. stupňa štúdia muzikológie v 3. ročníku (študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred akademickým rokom 2015/2016). Z ponuky predmetov si študenti vyberú najmenej jeden, pričom predmet Nástrojová prax musí absolvovať každý študent.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-036-1/5E69/00  Hra partitúr 1 22C    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-036-2/5E69/00  Hra partitúr 1 22C    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-043-1/7857/00  Nástrojová prax 1 12C    B. Ladič
FiF.KHV/A-boHV-044-1/7858/00  Nástrojová prax 2 12C    B. Ladič

 
Výberové predmety

Blok - bML-C - Ponuka pre 2. a 3. ročníkmin. 32 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-039-1/5E6C/00  Collegium musicum 1 12C 2, 3    B. Ladič, M. Zahradník
FiF.KHV/A-boHV-053-2/E080/00  Špeciálny seminár hudobnoteoretický 32S 2, 3    M. Žabka, Z. Cenkerová
FiF.KHV/A-boHV-055-1/E07D/00  Špeciálny seminár z teórie a dejín populárnej hudby a jazzu 32S    I. Kajanová, S. Tomeček, D. Hevier, M. Zahradník
FiF.KHV/A-boHV-055-2/E07D/00  Špeciálny seminár z teórie a dejín populárnej hudby a jazzu 32S    I. Kajanová, S. Tomeček, D. Hevier, M. Zahradník
FiF.KMuz/A-boHV-057/15  Fin-de-siècle Vienna 1 32P 2, 3    M. Zagorski
FiF.KMuz/A-boHV-051/15  Jazzová harmónia 32C 2, 3    M. Zahradník
FiF.KMuz/A-boHV-058/15  Fin-de-siècle Vienna 2 32P 2, 3    M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-054-2/E081/00  Špeciálny seminár etnomuzikologický 32S    H. Urbancová


Blok - bML-C - Ponuka pre 1. ročníkmin. 26 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KMuz/A-boHV-046/15  Collegium Musicum 32C    B. Ladič, M. Zahradník
FiF.KHV/A-boHV-062/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 3 32S    M. Zagorski, M. Zagorski
FiF.KHV/A-boHV-063/14  Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 4 32S    M. Zagorski, M. Zagorski

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - bMK-SS - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KHV/A-boHV-994/15  Obhajoba bakalárskej práce 12 OB     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov