Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Podprogram:
buANa - UAP - Anglický jazyk a literatúra 1.st
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant:
doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - buAN-P - Anglický jazyk a literatúra UAP-1min. 45 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-01/15  Úvod do štúdia anglického jazyka 31P + 2S    A. Böhmerová, Ľ. Dudík
FiF.KAA/A-buAN-201/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie 33S    K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-buAN-202/15  Úvod do štúdia literatúry 33S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-02/15  Fonetika a fonológia 44S FiF.KAA/A-bpSZ-027/15   J. Miškovičová, B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-203/15  Dejiny a reálie USA 33S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-03/15  Morfológia a syntax51P + 3S    J. Lonek, M. Bázlik
FiF.KAA/A-buAN-204/15  Britská literatúra 154S FiF.KAA/A-buAN-202/15   K. Brziaková, M. Gazdík, M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-104/15  Lexikológia a lexikografia51P + 3S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-205/15  Britská literatúra 254S FiF.KAA/A-buAN-202/15   K. Brziaková, M. Gazdík, M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-206/15  Americká literatúra do konca 19. storočia54S FiF.KAA/A-buAN-202/15   I. Lacko, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-301/15  Úvod do didaktiky anglického jazyka43S    J. Miškovičová


Blok - buAN-P2 - Blok - FiF/Anglický jazyk a literatúra UAPmin. 54 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-001/00  Úvod do štúdia anglického jazyka 1 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-003/00  Fonetika a fonológia anglického jazyka 1 31P + 2S    J. Miškovičová, B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-002/00  Úvod do štúdia anglického jazyka 2 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-005/00  Teória literatúry 22S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-004/00  Fonetika a fonológia anglického jazyka 2 32S FiF.KAA/A-buAN-003/00   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-006/14  Anglická literatúra 1 33PS FiF.KAA/A-buAN-005/00   K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-007/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 1 31P + 1S    J. Lonek, J. Lonek, K. Brziaková, K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-009/00  Anglický písomný prejav 32S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-008/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 2 31P + 1S FiF.KAA/A-buAN-007/00   J. Lonek, J. Lonek, K. Brziaková, K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-010/00  Morfológia a syntax anglického jazyka 1 31P + 2S    M. Bázlik, M. Bázlik
FiF.KAA/A-buAN-012/14  Anglická literatúra 2 33PS    K. Brziaková, M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-014/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 3 21P + 1S    M. Solotruk, M. Solotruk
FiF.KAA/A-buAN-016/00  Anglický písomný a ústny prejav 1 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-011/00  Morfológia a syntax anglického jazyka 2 41P + 2S FiF.KAA/A-buAN-010/00   M. Bázlik, M. Bázlik
FiF.KAA/A-buAN-013/14  Anglická literatúra 3 33PS    M. Huttová, M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-015/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 4 31P + 2S FiF.KAA/A-buAN-014/00   M. Solotruk, M. Solotruk
FiF.KAA/A-buAN-032/00  Anglický písomný a ústny prejav 2 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-022/11  Úvod do didaktiky angličtiny 32PS    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-023/11  Úvod do americkej literatúry 31P + 2S FiF.KAA/A-buAN-005/00   I. Lacko, I. Lacko

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - buAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN)min. 6 kreditov
 Študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musí získať minimálne 15 kreditov z povinne voliteľných predmetov. Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musí študent získať minimálne 6 kreditov.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 2 kredity.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-209/15  Reálie Kanady32S 2, 3    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-bpAN-215/15  Anglická literatúra pre deti a mládež 32S 2, 3    M. Huttová, K. Koreňová
FiF.KAA/A-buAN-214/15  Kanadská poviedka 20. storočia 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-210/15  Reálie Austrálie a Nového Zélandu 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-218/15  Populárna kultúra anglofónnych oblastí32S 2, 3    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-211/15  Anglický román 18. storočia32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-213/15  Úvod do kanadskej literatúry 32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-219/15  Kanadské dejiny a spoločnosť 42S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-212/15  Anglický regionálny román32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-217/15  Britská románová tvorba 20. a 21. storočia32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Mimoškolská odborná činnosť 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Mimoškolská odborná činnosť 2 32I     L. Otrísalová


Blok - buAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN)min. 6 kreditov
 Študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musí získať minimálne 15 kreditov z povinne voliteľných predmetov. Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musí študent získať minimálne 6 kreditov.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 2 kredity.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-115/15  Americká angličtina 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-116/15  Britská angličtina 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15   B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-05/15  Jazykové semináre 32S    B. Borošová, Ľ. Dudík
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Efektívna komunikácia 32C    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-113/15  Frazeológia 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-109/15  Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov32S 2, 3    L. Otrísalová, Z. Starovecká
FiF.KAA/A-buAN-110/15  Tvorivé písanie32S 2, 3    L. Steyne
FiF.KAA/A-buAN-107/15  Akademické písanie 32S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka 32PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-117/15  Úvod do angličtiny na akademické účely 22S    I. Lacko
FiF.KAA/A-buAN-108/15  Konverzačná situačná angličtina32S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-bpAN-117/15  Právnická angličtina 32S    M. Bázlik

 

Štátne skúšky


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov