Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Podprogram:
bpANa - PT - Anglický jazyk a kultúra 1.st
Študijný odbor:
2.1.35. - prekladateľstvo a tlmočníctvo
garant:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - bpAN-P1 - Anglický jazyk a kultúra OPT-1min. 51 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-101/15  Úvod do štúdia anglického jazyka 31P + 1S    A. Böhmerová, L. Machová
FiF.KAA/A-bpAN-102/15  Fonetika a fonológia 44S    B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-301/15  Úvod do prekladateľského procesu 1 22S    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-201/15  Teória a dejiny britskej literatúry 1 44S    K. Brziaková, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-202/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie 1 22S    K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-302/15  Úvod do prekladateľského procesu 2 22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15   A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-103/15  Morfológia a syntax 131P + 2S    J. Lonek, M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-203/15  Teória a dejiny britskej literatúry 244S    K. Brziaková, M. Gazdík, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-204/15  Dejiny a reálie Veľkej Británie 232S FiF.KAA/A-bpAN-202/15   K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-303/15  Preklad z anglického jazyka22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-104/15  Morfológia a syntax 231P + 2S FiF.KAA/A-bpAN-103/15   J. Lonek, M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-304/15  Tlmočnícky proseminár z angličtiny22S    F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-305/15  Úvod do umeleckého prekladu22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Solotruk, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-105/15  Lexikológia a lexikografia31P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-205/15  Dejiny a reálie USA do konca 19. storočia22S    M. Solotruk
FiF.KAA/A-bpAN-206/15  Americká literatúra do konca 19. storočia44S    I. Lacko, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-bpAN-306/15  Konzekutívne tlmočenie z angličtiny22S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-307/15  Konzekutívne tlmočenie do angličtiny22S FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-308/15  Preklad do anglického jazyka22S    J. Barrer


Blok - bpAN-P2 - FiF/Anglický jazyk a kultúra OPTmin. 48 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-001/00  Úvod do štúdia anglického jazyka 1 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-003/00  Fonetika a fonológia anglického jazyka 1 31P + 2S    B. Borošová, B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-005/00  Teória literatúry 22S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-006/00  Textové cvičenia 1 22C    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-002/00  Úvod do štúdia anglického jazyka 2 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-004/00  Fonetika a fonológia anglického jazyka 2 32S FiF.KAA/A-bpAN-003/00   B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-007/00  Textové cvičenia 2 22C    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-008/00  Anglická literatúra 1 32PS FiF.KAA/A-bpAN-005/00   K. Brziaková, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-010/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 1 31P + 1S    K. Brziaková, J. Lonek, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-012/00  Anglická literatúra 2 32PS    K. Brziaková, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-013/00  Morfológia a syntax anglického jazyka 1 33PS    M. Bázlik, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-015/00  Preklad z angličtiny 22S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-022/00  Dejiny a reálie anglofónnych oblastí 2 31P + 1S FiF.KAA/A-bpAN-010/00   K. Brziaková, J. Lonek, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-011/00  Tlmočnícky proseminár z angličtiny 11S    F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-014/00  Morfológia a syntax anglického jazyka 2 43PS FiF.KAA/A-bpAN-013/00   M. Bázlik, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-016/00  Anglická literatúra 3 32PS    M. Huttová, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-018/14  Konzekutívne tlmočenie z angličtiny 12S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-020/00  Úvod do americkej literatúry 31P + 2S FiF.KAA/A-bpAN-005/00   I. Lacko, I. Lacko
FiF.KAA/A-bpAN-019/14  Konzekutívne tlmočenie do angličtiny 12S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-037/14  Úvod do amerických štúdií 22PS    M. Solotruk

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN)min. 3 kredity
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-05/15  Jazykové semináre 32S    B. Borošová, Ľ. Dudík
FiF.KAA/A-buAN-116/15  Britská angličtina 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15   B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Efektívna komunikácia 32C    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-113/15  Frazeológia 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-115/15  Americká angličtina 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-102/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-110/15  Tvorivé písanie32S    L. Steyne
FiF.KAA/A-bpAN-117/15  Právnická angličtina 32S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-069/12  Základy didaktiky angličtiny pre nepedagógov 1 32PS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-107/15  Akademické písanie 32S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka 32PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-117/15  Úvod do angličtiny na akademické účely 22S    I. Lacko
FiF.KAA/A-bpAN-078/13  Základy didaktiky angličtiny pre nepedagógov 2 32PS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-108/15  Konverzačná situačná angličtina32S    J. Miškovičová


Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Preklad a tlmočenie (AN)min. 3 kredity
 Z bloku Preklad a tlmočenie (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-bpAN-309/15  Textové cvičenia 132S (FiF.KAA/A-bpAN-301/15) a (FiF.KAA/A-bpAN-302/15)   A. Keníž
FiF.KAA/A-bpAN-311/15  Prekladový seminár 1 32S    L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-310/15  Textové cvičenia 232S (FiF.KAA/A-bpAN-301/15) a (FiF.KAA/A-bpAN-302/15)   A. Keníž
FiF.KAA/A-bpAN-314/15  Prekladový seminár 2 32S    L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-312/15  Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia 1 32S FiF.KAA/A-bpAN-304/15 alebo FiF.KAA/A-bpAN-011/00   F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-315/15  Redakčná prax32S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 a FiF.KAA/A-bpAN-302/15   L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-028/14  Preklad do angličtiny 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-313/15  Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia 232S FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál, I. Poláček


Blok - bpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN)min. 3 kredity
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-buAN-209/15  Reálie Kanady32S 2, 3    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-211/15  Anglický román 18. storočia32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-213/15  Úvod do kanadskej literatúry 32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-210/15  Reálie Austrálie a Nového Zélandu 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-212/15  Anglický regionálny román32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-214/15  Kanadská poviedka 20. storočia 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-217/15  Britská románová tvorba 20. a 21. storočia32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-218/15  Populárna kultúra anglofónnych oblastí32S 2, 3    J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-215/15  Anglická literatúra pre deti a mládež 32S    M. Huttová, K. Koreňová
FiF.KAA/A-buAN-219/15  Kanadské dejiny a spoločnosť 42S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Mimoškolská odborná činnosť 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Mimoškolská odborná činnosť 2 32I     L. Otrísalová

 

Štátne skúšky


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov