Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Podprogram:
mpANa - PT - Anglický jazyk a kultúra 2.st
Študijný odbor:
2.1.35. - prekladateľstvo a tlmočníctvo
garant:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - mpAN-P - Anglický jazyk a kultúra OPT-2 min. 19 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-301/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 1   3 2S    P. Šveda, F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-302/15  Umelecký preklad 1   3 2S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-mpAN-304/15  Odborný preklad 1   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-202/15  Dejiny a reálie USA 20. a 21. storočia   3 2S    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-201/15  Americká literatúra 20. a 21. storočia   4 3S    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-303/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 2   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda, F. Pál

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - mpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Anglický jazyk a kultúra OPT min. 15 kreditov
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, majú povinnosť za obdobie štúdia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 15 kreditov.
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16, musia za obdobie štúdia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 6 kreditov.
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-204/15  Experiment v románe   3 2S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-mpAN-312/15  Vysoká konzekutíva   3 2S    I. Poláček
FiF.KAA/A-muAN-106/15  Sociolingvistika   3 2S    B. Borošová
FiF.KAA/A-mpAN-060/00  Seminár z konzekutívneho tlmočenia 2   3 2S    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-305/15  Konferenčné tlmočenie 1   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-308/15  Umelecký preklad 2   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-302/15   M. Kabát
FiF.KAA/A-mpAN-310/15  Odborný preklad 2   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-304/15   J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-103/15  Neologizácia anglickej lexiky   3 2S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-107/15  Lingvokultúrne aspekty diskurzu   3 2S    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-212/15  Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí   3 2S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-112/15  Dejiny anglického jazyka   3 2PS  1, 2    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely   3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-321/17  Seminár z konzekutívneho tlmočenia   3 2S  1, 2    F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-320/16  Preklad odborných textov   3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-316/15  Preklad audiovizuálnych textov 1   3 2S  1, 2    B. Ďurčová, I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Mimoškolská odborná činnosť 1   3 2I  1, 2    I. Lacko, J. Lonek, L. Podlucká
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Mimoškolská odborná činnosť 2   3 2I  1, 2    L. Podlucká, I. Lacko, J. Lonek
FiF.KAA/A-mpAN-317/15  Preklad audiovizuálnych textov 2   3 2S  1, 2  FiF.KAA/A-mpAN-316/15   E. Perez, I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-213/15  Filmové adaptácie literárnych diel   3 2S  1, 2    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-431/18  Americký Juh   3 2S  1, 2    J. Pecina
FiF.KAA/A-muAN-206/15  Americké divadlo a spoločnosť   3 2S  1, 2    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-320/17  Preklad odborných textov   3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-400/18  Jazyk a prezentačné zručnosti   3 2S  1, 2    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-311/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 3   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-313/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 4   3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-303/15   I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-111/16  Úvod do práce s CAT nástrojmi 1 3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-319/16  Preklad dramatických textov 3 2S  1, 2    A. Keníž
FiF.KAA/A-muAN-020/14  Staršia anglická literatúra 2 2PS  1, 2    M. Huttová, M. Huttová
FiF.KAA/A-muAN-113/16  Sémantika 3 2PS    D. Lančarič
FiF.KAA/A-muAN-215/15  Umelecká kultúra Austrálie a Nového Zélandu 3 2S  1, 2    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-108/15  Lexikológia a lexikografia 3 2PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-mpAN-111/14  Úvod do práce s CAT nástrojmi 1 3 2S  1, 2    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-314/15  Preklad detskej literatúry 3 2S    A. Keníž
FiF.KAA/A-mpAN-318/15  Jazyk médií a reklamy (v preklade) 3 2S    M. Solotruk
FiF.KAA/A-muAN-207/15  Súčasná literatúra a kultúra pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky 3 2S  1, 2    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-muAN-208/15  Černošské literatúry a kultúry Kanady 3 2S  1, 2    L. Grauzľová
FiF.KAA/A-muAN-214/15  Osobnosti, udalosti a systém Veľkej Británie 3 2S  1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-mpAN-307/15  Konferenčné tlmočenie 2 3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-315/15  Odborný preklad 3 3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-304/15   J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-215/17  Harlemská renesancia 3 2S  1, 2    J. Van Dover
FiF.KAA/A-mpAN-305/17  Konferenčné tlmočenie 1 3 2S  FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-309/17  Lokalizácia 3 2S  1, 2    M. Kabát
FiF.KAA/A-mpAN-306/17  Odborná terminológia 3 2S  1, 2    I. Poláček

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - mpAN - Štátna skúška min. 6 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-402/15  Anglická filológia   3   SS     
FiF.KAA/A-mpAN-401/15  Preklad a tlmočenie   3   SS     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov