Study programme - Approved

Academic year:
2015/2016
Subprogramme:
muANa - UAP - Anglický jazyk a literatúra 2.st
Study field:
1.1.1. - Training of Teachers with Academic Subject Specialisation
Guarantee:
doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Block - Anglický jazyk a literatúramin. 18 credits
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-101/15  Contrastive Analysis of English and Slovak 44S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-201/15  20th and 21st Century American Literature 32S    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-301/15  English Language Teaching Methodology 1 44S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-302/15  English Language Teaching Methodology 2 44S FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-303/15  Curriculum and Teaching Material Development32S    J. Miškovičová


Block - Blok - FiF/Anglický jazyk a literatúra UAP-2min. 23 credits
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-022/14  American Literature 1 33LS    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-024/00  Historical Development of English 31P + 1S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-025/00  English Teaching Methodology 1 32S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-027/11  English Lexicology and Lexicography 1 31P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-023/00  American Literature 2 31P + 2S    L. Otrísalová, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-026/00  English Teaching Methodology 2 32S FiF.KAA/A-muAN-025/00   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-028/11  English Lexicology and Lexicography 2 31P + 2S FiF.KAA/A-muAN-027/11   A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-020/14  Older English Literature 22LS    M. Huttová, M. Huttová

 
Compulsory elective courses

Block - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN)min. 3 credits
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-110/15  English for Specific Purposes 32S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-muAN-103/15  Neologization of English Lexis 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-106/15  Sociolinguistics 32S    B. Borošová
FiF.KAA/A-muAN-107/15  Linguocultural Aspects of Discourse32S 1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-112/15  Writing: From Self-Expression to the Creation of Semiotic Objects32S 1, 2    M. Solotruk


Block - Povinne voliteľné predmety / Didaktika (AN)min. 3 credits
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Didaktika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-304/15  Teaching Grammar and Vocabulary 32S FiF.KAA/A-muAN-301/15   E. Tandlichová
FiF.KAA/A-muAN-305/15  Teaching Speaking 32S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-306/15  Teaching Writing32S 1, 2 FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-307/15  Innovative Methods and E-Learning in ELT32S 1, 2 FiF.KAA/A-muAN-301/15   E. Tandlichová


Block - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN)min. 3 credits
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-208/15  Black Literatures and Cultures of Canada32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-215/15  Arts and Culture in Australia and New Zealand32S 1, 2    J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-204/15  Experimental Novel 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-muAN-207/15  Contemporary North American Indigenous Literature and Culture32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-212/15  Women and Society in the 18th and 19th Century32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-213/15  Film Adaptations of Literary Works 32S 1, 2    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-214/15  British Culture32S 1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-206/15  American Theatre and Society 32S    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Extracurricular Activity 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Extracurricular Activity 2 32I     L. Otrísalová

 

State exams
Compulsory courses

Block - Anglický jazyk a literatúramin. 6 credits
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-401/15  English Language Teaching Methodology 3 SS   FiF.KAA/A-muAN-301/15 and FiF.KAA/A-muAN-302/15 and FiF.KAA/A-muAN-303/15  
FiF.KAA/A-muAN-402/15  English Philology 3 SS     

 


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites