Study programme - Approved

Academic year:
2015/2016
Subprogramme:
bpANa - PT - Anglický jazyk a kultúra 1.st
Study field:
2.1.35. - Translation Studies and Interpretation
Guarantee:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Block - Anglický jazyk a kultúra OPT-1min. 51 credits
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-101/15  Introduction to the Study of English 31P + 1S    A. Böhmerová, L. Machová
FiF.KAA/A-bpAN-102/15  Phonetics and Phonology 44S    B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-301/15  Introduction to English-Slovak Translation 1 22S    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-201/15  Theory and History of British Literature 1 44S    K. Brziaková, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-202/15  British Studies 1 22S    K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-302/15  Introduction to English-Slovak Translation 2 22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15   A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-103/15  Morphology and Syntax 131P + 2S    J. Lonek, M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-203/15  Theory and History of British Literature 244S    K. Brziaková, M. Gazdík, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-204/15  British Studies 232S FiF.KAA/A-bpAN-202/15   K. Brziaková, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-303/15  English-Slovak Translation22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 and FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-104/15  Morphology and Syntax 231P + 2S FiF.KAA/A-bpAN-103/15   J. Lonek, M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-304/15  Fundamentals of Interpreting22S    F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-305/15  Introduction to Literary Translation22S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 and FiF.KAA/A-bpAN-302/15   M. Solotruk, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-105/15  Lexicology and Lexicography31P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-205/15  US History and Culture until the End of the 19th Century22S    M. Solotruk
FiF.KAA/A-bpAN-206/15  American Literature until the End of the 19th Century44S    I. Lacko, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-bpAN-306/15  English-Slovak Consecutive Interpreting22S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-307/15  Slovak-English Consecutive Interpreting22S FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-308/15  Slovak-English Translation22S    J. Barrer


Block - FiF/Anglický jazyk a kultúra OPTmin. 48 credits
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-001/00  An Introduction to the Study of English 1 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-003/00  English Phonetics and Phonology 1 31P + 2S    B. Borošová, B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-005/00  Theory of Literature 22S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-006/00  Basics in Working with Texts 1 22C    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-002/00  An Introduction to the Study of English 2 21P    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-bpAN-004/00  English Phonetics and Phonology 2 32S FiF.KAA/A-bpAN-003/00   B. Borošová
FiF.KAA/A-bpAN-007/00  Basics in Working with Texts 2 22C    A. Keníž, L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-008/00  English Literature 1 32LS FiF.KAA/A-bpAN-005/00   K. Brziaková, M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-010/00  British Studies 1 31P + 1S    K. Brziaková, J. Lonek, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-012/00  English Literature 2 32LS    K. Brziaková, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-013/00  English Morphology and Syntax 1 33LS    M. Bázlik, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-015/00  Translation from English 22S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-bpAN-022/00  British Studies 2 31P + 1S FiF.KAA/A-bpAN-010/00   K. Brziaková, J. Lonek, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-011/00  Elementary Seminar in Interpreting from English 11S    F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-014/00  English Morphology and Syntax 2 43LS FiF.KAA/A-bpAN-013/00   M. Bázlik, J. Lonek
FiF.KAA/A-bpAN-016/00  English Literature 3 32LS    M. Huttová, M. Huttová
FiF.KAA/A-bpAN-018/14  Consecutive Interpreting from English 12S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-020/00  Introduction to American Literature 31P + 2S FiF.KAA/A-bpAN-005/00   I. Lacko, I. Lacko
FiF.KAA/A-bpAN-019/14  Consecutive Interpreting into English 12S    F. Pál, P. Šveda
FiF.KAA/A-bpAN-037/14  Introduction to American Studies 22LS    M. Solotruk

 
Compulsory elective courses

Block - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN)min. 3 credits
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-05/15  Practical English 32S    B. Borošová, Ľ. Dudík
FiF.KAA/A-buAN-116/15  British English 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 or FiF.KAA/A-bpAN-102/15   B. Borošová
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Effective Communication 32C    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-113/15  Phraseology 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-115/15  American English 32S FiF.KAA/A-buAN-02/15 or FiF.KAA/A-bpAN-102/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-buAN-110/15  Creative Writing32S    L. Steyne
FiF.KAA/A-bpAN-117/15  Legal English 32S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-bpAN-069/12  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 1 32LS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-107/15  Academic Writing 32S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-112/15  History of the English Language 32LS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-buAN-117/15  Introduction to English for Academic Purposes 22S    I. Lacko
FiF.KAA/A-bpAN-078/13  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 2 32LS    E. Tandlichová
FiF.KAA/A-buAN-108/15  Conversational Situational English32S    J. Miškovičová


Block - Povinne voliteľné predmety / Preklad a tlmočenie (AN)min. 3 credits
 Z bloku Preklad a tlmočenie (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-309/15  Practical Translation 132S (FiF.KAA/A-bpAN-301/15) and (FiF.KAA/A-bpAN-302/15)   A. Keníž
FiF.KAA/A-bpAN-311/15  Translation Seminar 1 32S    L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-310/15  Practical Translation 232S (FiF.KAA/A-bpAN-301/15) and (FiF.KAA/A-bpAN-302/15)   A. Keníž
FiF.KAA/A-bpAN-314/15  Translation Seminar 2 32S    L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-312/15  Practicals in Consecutive Interpreting 1 32S FiF.KAA/A-bpAN-304/15 or FiF.KAA/A-bpAN-011/00   F. Pál
FiF.KAA/A-bpAN-315/15  Editing and Proofreading32S FiF.KAA/A-bpAN-301/15 and FiF.KAA/A-bpAN-302/15   L. Paulínyová
FiF.KAA/A-bpAN-028/14  Translation into English 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-313/15  Practicals in Consecutive Interpreting 232S FiF.KAA/A-bpAN-306/15   F. Pál, I. Poláček


Block - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN)min. 3 credits
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musí študent, ktorý nastúpil na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, za obdobie štúdia získať minimálne 3 kredity.
 Študentov, ktorí na štúdium nastúpili pred AR 2015/16, sa rozdelenie do blokov netýka. Z povinne voliteľných predmetov majú povinnosť získať minimálne 12 kreditov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-209/15  Canadian Studies32S 2, 3    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-buAN-211/15  18th Century English Novel32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-213/15  Introduction to Canadian Literature 32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-210/15  Australia and New Zealand Studies 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-buAN-212/15  English Regional Novel32S    M. Huttová
FiF.KAA/A-buAN-214/15  20th Century Canadian Short Story 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-buAN-217/15  20th and 21st Century British Novel32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-buAN-218/15  Popular Culture of English-Speaking Countries32S 2, 3    J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-215/15  English Children's Literature 32S    M. Huttová, K. Koreňová
FiF.KAA/A-buAN-219/15  Canadian History and Society 42S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Extracurricular Activity 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Extracurricular Activity 2 32I     L. Otrísalová

 

State exams


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites