Study programme - Approved

Academic year:
2014/2015
Subprogramme:
mpAN - mpAN
Study field:
2.1.35. - Translation Studies and Interpretation
Guarantee:
doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúra OPT-2min. 32 credits
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-mpAN-045/00  English Lexicology and Lexicography 1 31P + 2S    Böhmerová 
FiF.KAA/A-mpAN-046/00  American Literature 1 33LS    Lacko 
FiF.KAA/A-mpAN-047/00  Translation from Slovak into English 1 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-048/00  Consecutive Interpreting Seminar 1 22S     
FiF.KAA/A-mpAN-049/00  Seminar in Simultaneous Interpreting 1 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-050/00  Translation from Slovak into English 2 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-056/11  English Lexicology and Lexicography 2 31P + 2S FiF.KAA/A-mpAN-045/00   Böhmerová 
FiF.KAA/A-mpAN-067/00  American Literature 2 31P + 2S    Lacko 
FiF.KAA/A-mpAN-068/00  American Cultural Studies 32LS    Lacko 
FiF.KAA/A-mpAN-053/00  Seminar in Simultaneous Interpreting 2 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-054/00  Style and Literary Translation 32LS    Solotruk, Gazdík 

 
Compulsory elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúra OPT-2min. 6 credits
 Študent si zapíše predmety z bloku povinne voliteľných predmetov ponúkaných katedrou tak, aby za ne za celé štúdium získal minimálne 6 kreditov a zároveň absolvoval minimálne 2 predmety.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-mpAN-075/10  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 1 32LS    Tandlichová 
FiF.KAA/A-mpAN-084/12  Conference Interpreting 1 21S     
FiF.KAA/A-mpAN-089/13  Essential Vocabulary in Interpreting from English32S     
FiF.KAA/A-muAN-024/00  Historical Development of English 31P + 1S    Böhmerová 
FiF.KAA/A-muAN-043/00  English for Specific Purposes 1 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Extracurricular Activity 1 32I     
FiF.KAA/A-muAN-068/12  Modern American Literature Seminar 1 32S 1, 2     
FiF.KAA/A-mpAN-060/00  Consecutive Interpreting Seminar 2 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-078/00  Canadian North - Area of Myths32S     
FiF.KAA/A-mpAN-080/00  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 2 32LS FiF.KAA/A-mpAN-075/10   Tandlichová 
FiF.KAA/A-mpAN-085/12  Conference Interpreting 2 21S     
FiF.KAA/A-mpAN-087/12  Translating Audiovisual Texts 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-091/13  Practicals in Interpreting22C 1, 2    Machová 
FiF.KAA/A-muAN-044/00  English for Specific Purposes 2 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-muAN-050/00  Black Literature and Culture of Canada 32LS    Otrísalová 
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Extracurricular Activity 2 32I     
FiF.KAA/A-muAN-077/13  Modern American Literature Seminar 2 32S 1, 2     
FiF.KAA/A-mpAN-057/11  Translation Seminar 132S     
FiF.KAA/A-mpAN-061/14  Seminar in Simultaneous Interpreting 332S     
FiF.KAA/A-mpAN-062/00  Seminar in Literary Translation from English into Slovak 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-086/12  Consecutive Interpreting Seminar 3 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-111/14  Úvod do práce s CAT nástrojmi 1 32S     
FiF.KAA/A-muAN-020/14  Older English Literature 22LS    Huttová 
FiF.KAA/A-muAN-056/00  Contemporary British Literature and Culture 2 32LS    Brziaková 
FiF.KAA/A-mpAN-039/11  Translating Poetry from/into English32S     
FiF.KAA/A-mpAN-041/11  Translation Seminar 232S     
FiF.KAA/A-mpAN-063/00  Seminar in Technical Translation from English into Slovak32S     
FiF.KAA/A-mpAN-112/14  Úvod do práce s CAT nástrojmi 2 32S     

 
Elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúra OPT-2min. 3 credits
 Z výberových kurzov sa študentom odporúča zapísať si minimálne 1, možno ho však nahradiť aj inými predmetmi v rámci študijných programov angličtiny alebo predmetmi na iných katedrách UK. Za celé štúdium je potrebné za výberové predmety získať minimálne 3 kredity.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-muAN-070/13  Conversation English 32C    Miškovičová 
FiF.KAA/A-mpAN-081/11  English in the Media32LS    Liashuk 
FiF.KAA/A-mpAN-069/00  Contemporary British Novel32LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-muAN-045/00  Chapters in English Applied Linguistics32LS    Borošová 
FiF.KAA/A-muAN-048/00  Canadian Studies 122LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-muAN-055/00  Contemporary British Literature and Culture 132LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-muAN-071/13  Contemporary Indigenous Literatures in North America32LS    Otrísalová 
FiF.KAA/A-muAN-079/13  Literature in Film 32S     
FiF.KAA/A-mpAN-090/13  Advanced Consecutive Interpreting 21S     

 

State exams
Compulsory courses

Block - Štátna skúška
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-mpAN-991/09  English Language and Culture   SS       

 
Compulsory elective courses

Block - Obhajoba
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-mpAN-990/09  Defence of the Diploma Thesis   OB       

 


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites