Study programme - Disapproved

Academic year:
2014/2015
Subprogramme:
buAN - buAN
Study field:
1.1.1. - Training of Teachers with Academic Subject Specialisation
Guarantee:
doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Block - FiF / Anglický jazyk a literatúra UAPmin. 54 credits
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-001/00  Introduction to the Study of English 1 21P    Borošová 
FiF.KAA/A-buAN-003/00  Phonetics and Phonology of the English Language 1 31P + 2S    Borošová 
FiF.KAA/A-buAN-005/00  Theory of Literature 22S     
FiF.KAA/A-buAN-007/00  British Studies 1 31P + 1S    Lonek, Brziaková 
FiF.KAA/A-buAN-002/00  Introduction to the Study of English 2 21P    Miškovičová, Bázlik, Böhmerová, Borošová, Lonek 
FiF.KAA/A-buAN-004/00  Phonetics and Phonology of the English Language 2 32S FiF.KAA/A-buAN-003/00    
FiF.KAA/A-buAN-006/14  English Literature 1 33LS FiF.KAA/A-buAN-005/00   Brziaková 
FiF.KAA/A-buAN-008/00  British Studies 2 31P + 1S FiF.KAA/A-buAN-007/00   Lonek, Brziaková 
FiF.KAA/A-buAN-009/00  Written Discourse 32S     
FiF.KAA/A-buAN-010/00  Morphology and Syntax of English 1 31P + 2S    Lonek 
FiF.KAA/A-buAN-012/14  English Literature 2 33LS    Brziaková 
FiF.KAA/A-buAN-014/00  American Studies 1 21P + 1S    Solotruk 
FiF.KAA/A-buAN-016/00  Written and Spoken Discourse 1 32S     
FiF.KAA/A-buAN-011/00  Morphology and Syntax of English 2 41P + 2S FiF.KAA/A-buAN-010/00   Lonek 
FiF.KAA/A-buAN-013/14  English Literature 3 33LS    Huttová 
FiF.KAA/A-buAN-015/00  American Studies 2 31P + 2S FiF.KAA/A-buAN-014/00   Solotruk 
FiF.KAA/A-buAN-032/00  Written and Spoken Discourse 2 32S     
FiF.KAA/A-buAN-022/11  Introduction to English Teaching Methodology 32LS    Miškovičová 
FiF.KAA/A-buAN-023/11  Introduction to American Literature 31P + 2S FiF.KAA/A-buAN-005/00   Lacko 

 
Compulsory elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a literatúra - PVmin. 2 credits
 Študent si zapíše predmety z bloku povinne voliteľných predmetov ponúkaných katedrou tak, aby za ne za celé štúdium získal minimálne 2 kredity.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-024/11  Practicals in English 1 32C    Steyne, Brziaková 
FiF.KAA/A-buAN-027/11  Practicals in English 2 32C    Steyne 
FiF.KAA/A-bpAN-072/12  Practical Phonetics 32S FiF.KAA/A-bpAN-004/00  *(2)    
FiF.KAA/A-buAN-065/00  Introduction to the History of Canadian Literature 32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-buAN-071/12  English Literature for Children and Teens 132LS    Koreňová 
FiF.KAA/A-buAN-074/13  Academic Writing 132S     
FiF.KAA/A-buAN-075/13  Basics in Translating for Teacher Trainees 32LS    Otrísalová 
FiF.KAA/A-bpAN-058/11  Canadian Short Story 32LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-bpAN-064/11  Grammar in Use 121S     
FiF.KAA/A-bpAN-070/12  Academic Writing 2 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-077/14  Selected Chapters in British Studies 32S     
FiF.KAA/A-buAN-038/12  Perspectives on Contemporary Canadian Society32LS    Otrísalová 
FiF.KAA/A-buAN-064/12  Creative Writing 32S     
FiF.KAA/A-buAN-072/12  English Literature for Children and Teens 2 32LS    Koreňová 
FiF.KAA/A-bpAN-033/00  Legal English 1 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-bpAN-041/11  Popular Culture of English Speaking Countries 32LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-045/00  History and Culture of Australia and New Zealand 1 32LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-053/00  English Phraseology 32LS    Böhmerová 
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Extracurricular Activity 1 32I     
FiF.KAA/A-bpAN-067/12  Grammar in Use 221S     
FiF.KAA/A-bpAN-073/12  Modern Canadian Drama 32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-buAN-047/00  Modern Canadian Novel32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-buAN-073/13  Introduction to the History of Canadian Drama21S     
FiF.KAA/A-bpAN-028/14  Translation into English 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-034/00  Legal English 2 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-bpAN-046/00  History and Culture of Australia and New Zealand 232LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Extracurricular Activity 2 32I     
FiF.KAA/A-bpAN-075/13  Thematic and Specific Vocabulary 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-076/13  Neologization of English Lexis 32LS    Böhmerová 

 
Elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a literatúra - výberové predmetymin. 3 credits
 Z výberových kurzov sa študentom odporúča zapísať si 2, možno ich však nahradiť aj inými predmetmi v rámci študijných programov angličtiny alebo predmetmi na iných katedrách UK. Za celé štúdium je potrebné za výberové predmety získať minimálne 3 kredity.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-049/00  Selected Chapters in Modern English Literature 132LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Effective Communication 32C    Miškovičová 
FiF.KAA/A-buAN-051/00  Contemporary British Novel32LS    Gazdík 

 

State exams
Compulsory courses

Block - Štátna skúška
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-991/09  English Language and Literature   SS       

 
Compulsory elective courses

Block - Obhajoba
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-buAN-990/09  Defence of the Bachelor's Thesis   OB       

 


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites