Study programme - Approved

Academic year:
2014/2015
Subprogramme:
bpAN - bpAN
Study field:
2.1.35. - Translation Studies and Interpretation
Guarantee:
doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúra OPTmin. 48 credits
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-001/00  An Introduction to the Study of English 1 21P    Borošová 
FiF.KAA/A-bpAN-003/00  English Phonetics and Phonology 1 31P + 2S    Borošová 
FiF.KAA/A-bpAN-005/00  Theory of Literature 22S     
FiF.KAA/A-bpAN-006/00  Basics in Working with Texts 1 22C    Keníž, Paulínyová 
FiF.KAA/A-bpAN-010/00  British Studies 1 31P + 1S    Lonek 
FiF.KAA/A-bpAN-002/00  An Introduction to the Study of English 2 21P    Miškovičová, Bázlik, Böhmerová, Borošová, Lonek 
FiF.KAA/A-bpAN-004/00  English Phonetics and Phonology 2 32S FiF.KAA/A-bpAN-003/00    
FiF.KAA/A-bpAN-007/00  Basics in Working with Texts 2 22C    Keníž, Paulínyová 
FiF.KAA/A-bpAN-008/00  English Literature 1 32LS FiF.KAA/A-bpAN-005/00   Brziaková, Gazdík 
FiF.KAA/A-bpAN-022/00  British Studies 2 31P + 1S FiF.KAA/A-bpAN-010/00   Lonek 
FiF.KAA/A-bpAN-012/00  English Literature 2 32LS    Brziaková, Huttová 
FiF.KAA/A-bpAN-013/00  English Morphology and Syntax 1 33LS    Bázlik, Lonek 
FiF.KAA/A-bpAN-015/00  Translation from English 22S     
FiF.KAA/A-bpAN-011/00  Elementary Seminar in Interpreting from English 11S     
FiF.KAA/A-bpAN-014/00  English Morphology and Syntax 2 43LS FiF.KAA/A-bpAN-013/00   Bázlik, Lonek 
FiF.KAA/A-bpAN-016/00  English Literature 3 32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-bpAN-018/14  Consecutive Interpreting from English 12S     
FiF.KAA/A-bpAN-020/00  American Literature 31P + 2S FiF.KAA/A-bpAN-005/00   Lacko 
FiF.KAA/A-bpAN-019/14  Consecutive Interpreting into English 12S     
FiF.KAA/A-bpAN-037/14  Introduction to American Studies 22LS    Solotruk 

 
Compulsory elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúra - PVmin. 12 credits
 Študent si zapíše predmety z bloku povinne voliteľných predmetov ponúkaných katedrou tak, aby za ne za celé štúdium získal minimálne 12 kreditov a zároveň absolvoval minimálne 6 predmetov.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-050/11  Practicals in English 1 32C    Borošová, Dudík, Brziaková 
FiF.KAA/A-bpAN-061/11  Practicals in English 2 32C    Borošová, Dudík 
FiF.KAA/A-bpAN-025/00  Basics in Working with Texts 3 21C    Keníž 
FiF.KAA/A-bpAN-072/12  Practical Phonetics 32S FiF.KAA/A-bpAN-004/00  *(2)    
FiF.KAA/A-buAN-065/00  Introduction to the History of Canadian Literature 32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-buAN-071/12  English Literature for Children and Teens 132LS 2, 3    Koreňová 
FiF.KAA/A-bpAN-026/00  Basics in Working with Texts 4 21C    Keníž 
FiF.KAA/A-bpAN-058/11  Canadian Short Story 32LS    Gazdík 
FiF.KAA/A-bpAN-064/11  Grammar in Use 121S     
FiF.KAA/A-bpAN-070/12  Academic Writing 2 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-077/14  Selected Chapters in British Studies 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-079/13  Consecutive Interpreting Preparation32S     
FiF.KAA/A-buAN-038/12  Perspectives on Contemporary Canadian Society32LS    Otrísalová 
FiF.KAA/A-buAN-064/12  Creative Writing 32S     
FiF.KAA/A-buAN-072/12  English Literature for Children and Teens 2 32LS 2, 3    Koreňová 
FiF.KAA/A-bpAN-041/11  Popular Culture of English Speaking Countries 32LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-033/00  Legal English 1 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-bpAN-042/11  Selected Chapters in English Syntax21S     
FiF.KAA/A-bpAN-045/00  History and Culture of Australia and New Zealand 1 32LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-053/00  English Phraseology 32LS    Böhmerová 
FiF.KAA/A-bpAN-065/11  Extracurricular Activity 1 32I     
FiF.KAA/A-bpAN-067/12  Grammar in Use 221S     
FiF.KAA/A-bpAN-069/12  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 1 32LS    Tandlichová 
FiF.KAA/A-bpAN-073/12  Modern Canadian Drama 32LS    Huttová 
FiF.KAA/A-bpAN-028/14  Translation into English 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-030/00  Translating Technical Texts from/into English21S     
FiF.KAA/A-bpAN-031/00  Translating Correspondence from/into English21S     
FiF.KAA/A-bpAN-032/00  Translating Literary Texts 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-034/00  Legal English 2 32LS    Bázlik 
FiF.KAA/A-bpAN-043/12  Seminar in Literary Translation 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-046/00  History and Culture of Australia and New Zealand 232LS    Barrer 
FiF.KAA/A-bpAN-066/11  Extracurricular Activity 2 32I     
FiF.KAA/A-bpAN-075/13  Thematic and Specific Vocabulary 32S     
FiF.KAA/A-bpAN-076/13  Neologization of English Lexis 32LS    Böhmerová 
FiF.KAA/A-bpAN-078/13  Basics in TEFL Methodology for Non-Teacher Trainees 2 32LS    Tandlichová 

 
Elective courses

Block - FiF / Anglický jazyk a kultúramin. 3 credits
 Z výberových kurzov sa študentom odporúča zapísať si 2, možno ich však nahradiť aj inými predmetmi v rámci študijných programov angličtiny alebo predmetmi na iných katedrách UK. Za celé štúdium je potrebné za výberové predmety získať minimálne 3 kredity.
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-074/13  Translating academic texts 32S     
FiF.KAA/A-buAN-030/11  Effective Communication 32C    Miškovičová 
FiF.KAA/A-buAN-051/00  Contemporary British Novel32LS    Gazdík 

 

State exams
Compulsory courses

Block - Štátna skúška
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-991/09  English Language and Culture   SS       

 
Compulsory elective courses

Block - Obhajoba
AbbreviationNameCurrentCreditRangeEndYearSem.PrerequisitesTeacher
FiF.KAA/A-bpAN-990/09  Defence of the Bachelor's Thesis   OB       

 


Such a symbol can occur after the teaching range:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week"

Other signs can occur next to the courses of the study programmes
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - course has more prerequisites