Rozvrh hodín
1buANHI* - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF G315Zolcerová
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-202/18 SÚvod do štúdia literatúryFIF G110Lacko
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KS/A-AboSO-34/15 PSZáklady sociológie pre nesociológovFIF S3DžambazovičUčebňa s počítačom a dataprojektorom.
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová
17:50-19:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-003/00 PSTeoretické základy výchovyFIF N424Hrćan, Potočárová
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-028/15 STopografia antického svetaFIF G330Lábaj
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-031/00 COdborná nemčina 1FIF G24Zolcerová
12:35-13:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-101/15 PÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G127Böhmerová
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-001/15 PPrehistória EurópyFIF G127Podolan
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová
Ut
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-01/18 SÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G104Podlucká
09:05-10:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-012/15 SHistorický proseminárFIF S401Múcska
14:20-15:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-002/15 PÚvod do štúdia histórieFIF N416Múcska
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-038/12 CRuština pre historikov 2FIF N218Daniš
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-012/15 SHistorický proseminárFIF N315Benková
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF N420Fázik, Gazdová, Melicherová
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-002/15 PDejiny starovekého VýchoduFIF N416Valachovič
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KE/A-buSZ-112/15 PSÚvod do estetiky pre neestetikov 1FIF G362Hamar
St
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-003/15 PDejiny starovekuFIF N416Valachovič
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-109/15 PSNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-380/15 PSŠK: Etnogenéza SlovanovFIF S424Mesiarkin
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 PSÚvod do logikyFIF S519Marko
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF S427Zolcerová
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-108/16 PSAntická filozofiaFIF N314Kalaš
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-029/15 PAntické grécke náboženstvoFIF N306Andoková
Št
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-101/15 SReálie antického Ríma 1FIF G20Buzássyová, Andoková
14:20-15:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-moSL-11/15 PKapitoly zo svetovej literatúry 1FIF G127Kákošová
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-111/13 PSFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N306Kiczko
13:25-15:40TYZ (od 27.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-201/15 SDejiny a reálie Veľkej BritánieFIF G103Lonek
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00