Rozvrh hodín
1bpANRU* - anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
08:10-08:55TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSJ/A-AbpSZ-01/15 PKapitoly zo základov jazykovedyFIF G127Kazharnovich
09:05-11:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-102/15 SFonetika a fonológiaFIF G7Borošová
12:35-13:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-101/15 PÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G127Böhmerová
13:25-14:10TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-102/15 SFonetika a fonológiaFIF G127Borošová
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRJL/A-boRV-170/12 PSKapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestoreFIF N427Masaryk
17:50-19:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRJL/A-bpRU-201/15 CJazykové cvičenia z ruského jazyka 1FIF G228Posokhin
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-350/18 PGenerácie súčasnej ruskej prózyFIF G315
17:50-19:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-358/18 PRuská masová literatúra v kultúrnom proceseFIF G315
Ut
09:05-09:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-101/15 SÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G104Podlucká
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-051/17 PPolitický systém UkrajinyFIF N427Peťková
16:55-17:40TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSJ/A-AbpSZ-01/15 SKapitoly zo základov jazykovedyFIF G24Kollárová
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KRJL/A-bpRU-002/00 PSFonetika a fonológiaFIF G228Dulebová
St
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSLLV/A-bpSZ-005/15 PTeória literatúryFIF G127Čúzy
14:20-16:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-049/17 PSÚvod do politických systémov postsovietskych krajínFIF G315Peťková
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-332/16 PSCestovný ruch vo východnej EurópeFIF G24
14:20-15:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-301/15 SÚvod do prekladateľského procesu 1FIF G16Kabát
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.Dek/A-bpSZ-030/15 SÚvod do korpusovej lingvistikyFIF G7Benko
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.Dek/A-bpSZ-030/15 SÚvod do korpusovej lingvistikyFIF G7Benko
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRVŠ/A-bpRU-231/18 CÚvod do ruskej gramatiky s cvičeniamiFIF G228Vazanova
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-354/18 PŠpecifiká formovania moderných národov vo východnej Európe (prípad Ukrajincov)FIF G228
Št
10:50-12:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRJL/A-bpRU-201/15 CJazykové cvičenia z ruského jazyka 1FIF G228Posokhin
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-bpSZ-005/15 STeória literatúryFIF G218Hroncová
17:50-19:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-347/18 PDialóg kultúr v literatúre ruskej emigrácieFIF G228
Pi
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2018) FiF.KRJL/A-bpRU-201/15 CJazykové cvičenia z ruského jazyka 1FIF G228Posokhin
11:40-12:25TYZ (od 28.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-301/15 SÚvod do prekladateľského procesu 1FIF G127Kabát
14:20-17:20TYZ (od 28.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-340/16 PSHistorické minimumFIF G20Matejko
So
09:05-16:35TYZ (od 29.09.2018) FiF.KRVŠ/A-boRV-340/16 PSHistorické minimumFIF G20Matejko
Ne
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00