Rozvrh hodín
1bpANBU* - anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
Po
08:10-08:55TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSJ/A-AbpSZ-01/15 PKapitoly zo základov jazykovedyFIF G127Kazharnovich
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSF/bSV-915/15 CSlovanský jazyk 3: SlovinskýFIF G212Kmecová
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G315Madej
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSF/bSV-901/15 CSlovanský jazyk 1: BulharskýFIF G212Dobríková
17:50-19:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSF/bSV-919/15 CSlovanský jazyk 3: SrbskýFIF G329Dordević
09:05-11:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-102/15 SFonetika a fonológiaFIF G7Borošová
12:35-13:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-101/15 PÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G127Böhmerová
13:25-14:10TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-102/15 SFonetika a fonológiaFIF G127Borošová
Ut
07:20-08:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSF/bSV-913/15 CSlovanský jazyk 1: SlovinskýFIF G212Vojtechová Poklač
09:55-10:40TYZ (od 25.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-101/15 SÚvod do štúdia anglického jazykaFIF G16Podlucká
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSF/bSV-909/15 CSlovanský jazyk 1: PoľskýFIF G24Šírová - Majkrzak
12:35-14:05TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSF/bSV-911/15 CSlovanský jazyk 3: PoľskýFIF N315Šírová - Majkrzak
15:10-15:55TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSJ/A-AbpSZ-01/15 SKapitoly zo základov jazykovedyFIF G411Soóky
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSLLV/A-bpSZ-005/15 STeória literatúryFIF G218Krajanová
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSF/bSV-905/15 CSlovanský jazyk 1: ChorvátskyFIF N427Svítková
St
07:20-08:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-301/15 SÚvod do prekladateľského procesu 1FIF G104Kabát
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSLLV/A-bpSZ-005/15 PTeória literatúryFIF G127Čúzy
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSF/bSV-034/15 SReálie SlovinskaFIF G212Vojtechová Poklač
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.Dek/A-bpSZ-030/15 SÚvod do korpusovej lingvistikyFIF G7Benko
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSF/bpSV-098/15 CSlovanský jazyk 1: MacedónskyFIF G212Taneski
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF N427Danišková
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.Dek/A-bpSZ-030/15 SÚvod do korpusovej lingvistikyFIF G7Benko
Št
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G16Mikuláš
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-003/15 SBulharský jazyk 1FIF G212Dobríková
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-004/15 SReálie BulharskaFIF G212Dobríková
17:50-19:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-907/15 CSlovanský jazyk 3: ChorvátskyFIF G25Predojević
15:10-17:25TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-059/15 SSrbský filmFIF N217Dordević
17:50-19:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-917/15 CSlovanský jazyk 1: SrbskýFIF N217Dordević
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSF/bSV-905/15 CSlovanský jazyk 1: ChorvátskyFIF G25Predojević
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G239Mikuláš
Pi
11:40-13:55TYZ (od 28.09.2018) FiF.KSF/bSV-058/15 SSlovinský filmFIF G208Kmecová
11:40-12:25TYZ (od 28.09.2018) FiF.KAA/A-bpAN-301/15 SÚvod do prekladateľského procesu 1FIF G127Kabát
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00