Staff

Stuff

Head of Department: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

Study advisor: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Secretary: Mgr. Eva Škorvánková, PhD.

Administrative assistant: Andrea Reffeková

 

Professors:

prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

miroslav.danis@uniba.sk

prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.

eduard.niznansky@uniba.sk

 

Associate Professors:

doc. PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

jarmila.bobokova@uniba.sk

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

martin.hurbanic@uniba.sk

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

viliam.kratochvil@uniba.sk

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

vincent.mucska@uniba.sk

doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.

pavol.valachovic@uniba.sk

 

Assistant Professors:

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

daniela.hrnciarova@uniba.sk

Mgr. Lukáš Rybár, PhD.

lukas.rybar@uniba.sk

Mgr. Eva Škorvánková, PhD.

eva.skorvankova@uniba.sk

 

Librarian:

<output>

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

</output>

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

 

Ph.D. students:

Mgr. Viktor Adamovič

Mgr. Zuzana Černáková

Mgr. Michaela Gallusová

Mgr. Matej Ivančík

Mgr. Juraj Kallo

Phdr. Tomáš Klokner

Mgr. Lucia Laudoniu

Mgr. Adam Rada

Mgr. Adam Sitar

Mgr. Aneta Haramianová

Mgr. Denisa Neštáková

Mgr. Michala Lônčiková

<output>

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

</output>