Staff

Staff

 

Head:

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Study Advisor:

Mgr. Alena Bohunická, PhD.

Secretary:

Mgr. Katarína Muziková, PhD.  

Professors:

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Associate Professor:

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Assistant Professors:

PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.
Mgr. Alena Bohunická, PhD.
PhDr. Viera Kováčová, PhD. - external collaborator
Mgr. Katarína Muziková, PhD. - Erasmus+ coordinator
Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. - on materity leave

Research Assistant:

PhDr. Ľudmila Žigová

Postgradual students:

Mgr. Alena Faragulová
Mgr. Marek Mikušiak
Mgr. Timea Nemčeková
Mgr. Kristína Piatková
Mgr. Zdenka Schwarzová

 

<output>Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.</output>

<output>

<article class="span6">

Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.

</article> <aside class="span3">

<header class="csc-header csc-header-n2">

Č a s o p i s . K u l t u r á r i u m

</header>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<header class="csc-header csc-header-n3">

zborník študentských prác o . B r a t i s l a v e

</header>

Editorka: Oľga Orgoňová
Zohor: Virvar, s. r. o. 2014

Zborník vlastnej tvorby študentov slovakistiky je koncentrátom autentických postrehov o hlavnom meste i o alternatívnych formách štúdia slovakistiky v ňom.

<header class="csc-header csc-header-n4">

A k t u a l i t y

</header>

Oznamy ohľadom rozdelenia študentov počas priebežnej pedagogickej praxe a hospitačnej praxe nájdete v oddelení aktuality (pridané 19. 2. 2015)

Oznam pre študentov prvého ročníka Bc. štúdia - morfológia slovenského jazyka (pridané 17. 2. 2015)

Vyšla monografia Metaforika činnostného aspektu jazyka Aleny Bohunickej (pridané 20. 1. 2015)

Vyšiel zborník Jazyk a jazykoveda v interpretácii (pridané 16. 12. 2014)

Viac sa dočítate v oddelení Aktuality.

   

</aside>

</output>

<output>

<article class="span6">

Publikačné výstupy členov katedry nájdete na stránke Akademickej knižnice UK po zadaní mena do vyhľadávača.

</article> <aside class="span3">

<header class="csc-header csc-header-n2">

Č a s o p i s . K u l t u r á r i u m

</header>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<figure class="csc-textpic-image csc-textpic-last"></figure>

<header class="csc-header csc-header-n3">

zborník študentských prác o . B r a t i s l a v e

</header>

Editorka: Oľga Orgoňová
Zohor: Virvar, s. r. o. 2014

Zborník vlastnej tvorby študentov slovakistiky je koncentrátom autentických postrehov o hlavnom meste i o alternatívnych formách štúdia slovakistiky v ňom.

<header class="csc-header csc-header-n4">

A k t u a l i t y

</header>

Oznamy ohľadom rozdelenia študentov počas priebežnej pedagogickej praxe a hospitačnej praxe nájdete v oddelení aktuality (pridané 19. 2. 2015)

Oznam pre študentov prvého ročníka Bc. štúdia - morfológia slovenského jazyka (pridané 17. 2. 2015)

Vyšla monografia Metaforika činnostného aspektu jazyka Aleny Bohunickej (pridané 20. 1. 2015)

Vyšiel zborník Jazyk a jazykoveda v interpretácii (pridané 16. 12. 2014)

Viac sa dočítate v oddelení Aktuality.

   

</aside>

</output>