Adam Greif, PhD

Researcher

Office: S - 512

 

Phone number: + 421 2 90 13 20 66

 

E-mail: greif2uniba.sk

 

Office hours: Summer term 2018 - 2019:

Professional orientation: epistemology

Dissertation: Skepticism and the Certainty


Actual research project:

Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy (Cognitive Intuition as a Philosophical Issue. Historical and Contemporary Epistemological Perspectives)

Publications:

Greif, Adam: Čo ukazuje Nozickov Stroj na zážitky? (Nozick's Experience Machine: What Does it Show?), In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - Bratislava : Filozofický ústav SAV 2014, p. 37 - 44.

Greif, Adam: Miesto naturalizmu v súčasných diskusiách o skepticizme (The Place of Naturalism in Contemporary Debates on Scepticism), In: Filozofia, veda, literatúra, STIMUL, Bratislava 2014, p. 159 - 166.

Teaching courses

Code:
Name: