Staff

Head of Department:

Assoc. Prof. PhDr. Věra ELIAŠOVÁ, PhD.  

Email: viera.eliasova@uniba.sk
Telephone: 02/59339472
Room: G 338A

Members of the Department:

Mgr. Alica ANTALOVÁ

Email: alica.antalova@uniba.sk
Telephone: 02/59339169
Room: G 338

PhDr. Jana BAKYTOVÁ, PhD.

Email:jana.bakytova@uniba.sk
Telephone: 02/59339363
Room: G 373

PhDr. Milica LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, PhD.

Email: milica.lacikova@uniba.sk
Telephone: 02/59339417
Room: G 334

PhDr. Alexandra PETRÍKOVÁ

Email: alexandra.petrikova@uniba.sk
Telephone: 02/59339417
Room: G 334

PhDr. Eva RADVÁNI

Email: eva.radvani@uniba.sk
Telephone: 02/59339317
Room: G 337

PhDr. Svatava ŠIMKOVÁ, PhD.

Email: svatava.simkova@uniba.sk
Telephone: 02/59339169
Room: G 338

Mgr. Denisa ŠULOVSKÁ, PhD.

Email: denisa.sulovska@uniba.sk
Telephone: 02/59339317
Room: G 337

Mgr. Veronika VLČKOVÁ, PhD.

Email: veronika.vlckova@uniba.sk
Telephone: 02/59339317
Room: G 337

Administrative Assistant:

Gabriela PÚČIKOVÁ

Email: gabriela.pucikova@uniba.sk
Telephone: 02/59339434
Room: G 336

 

<output>

<header>

https://fphil.uniba.sk/Filozofická fakulta

<form action="/vyhladavanie/" method="post" id="search"> <input placeholder="Vyhľadávanie" name="tx_uniba_pi3[sword]" type="text" /></form>

</header>

<header>

<form action="/vyhladavanie/" method="post" id="search"> </form>

</header> <section>

<nav class="span3">

</nav> <article class="span6">

Členovia katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/593 39 472

Miestnosť

G338/A

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

PhDr. Jana Bakytová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Telefón

02/593 39 363

Miestnosť

G373

Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborná asistentka univerzity

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Alexandra Petríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Svatava Šimková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Radváni

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

PhDr. Veronika Vlčková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

sekretárka

Telefón

02/593 39 434

Miestnosť

G336

</article> <aside class="span3"></aside>

</section>

<footer>

</footer> </output>

<output>

<article class="span6">

doc. PhDr. Věra Eliašová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/593 39 472

Miestnosť

G338/A

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

PhDr. Jana Bakytová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Telefón

02/593 39 363

Miestnosť

G373

Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborná asistentka univerzity

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Alexandra Petríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Svatava Šimková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Radváni

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

PhDr. Veronika Vlčková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

sekretárka

Telefón

02/593 39 434

Miestnosť

G336

</article> <aside class="span3"></aside>

<output>

<article class="span6">

doc. PhDr. Věra Eliašová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/593 39 472

Miestnosť

G338/A

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

PhDr. Jana Bakytová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Telefón

02/593 39 363

Miestnosť

G373

Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborná asistentka univerzity

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Alexandra Petríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Svatava Šimková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Radváni

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

PhDr. Veronika Vlčková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

sekretárka

Telefón

02/593 39 434

Miestnosť

G336

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>

</output>

<output>

<article class="span6">

oc. PhDr. Věra Eliašová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/593 39 472

Miestnosť

G338/A

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

PhDr. Jana Bakytová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Telefón

02/593 39 363

Miestnosť

G373

Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborná asistentka univerzity

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Alexandra Petríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Svatava Šimková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Radváni

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

PhDr. Veronika Vlčková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

sekretárka

Telefón

02/593 39 434

Miestnosť

G336

</article> <aside class="span3"></aside>

<output>

<article class="span6">

oc. PhDr. Věra Eliašová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/593 39 472

Miestnosť

G338/A

Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

lektor univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

PhDr. Jana Bakytová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Telefón

02/593 39 363

Miestnosť

G373

Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborná asistentka univerzity

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Alexandra Petríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 417

Miestnosť

G334

Publikačná činnosť

PhDr. Svatava Šimková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 169

Miestnosť

G338

Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Radváni

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

PhDr. Veronika Vlčková , PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

odborný asistent univerzity

Telefón

02/593 39 317

Miestnosť

G337

Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov

sekretárka

Telefón

02/593 39 434

Miestnosť

G336

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>

</output>