Publications of our department

Nova Posoniensia IV.

2014

Ed. by Katalin Misad–Zoltán Csehy: Nova Posoniensia IV. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-849-7)

ContentsTrópusok, facebook, költészet. (Tropes, facebook, poetry)

2014

Ed. by Anikó Polgár–Zoltán Csehy: Trópusok, facebook, költészet. (Tropes, facebook, poetry.) Dunaszerdahely: MEDIA NOVA N. (ISBN 978-80-89734-04-7)

Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg.( Linguistic and literary management in multicultural spaces, (pseudo)identity and text)

2014

Ed. by Katalin Misad–Zoltán Csehy: Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Nyelvi és irodalmi menedzselés, multikulturális terek, (pseudo)identitás és szöveg. (Linguistic and literary management in multicultural spaces, (pseudo)identity and text.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-3602

Contents

Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (Linguistic management and linguistic ideologies)

2014

Lanstyák István: Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. (Linguistic management and linguistic ideologies.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Contents

Nova Posoniensia III.

2013

Ed by Katalin Misad–Zoltán Csehy: Nova Posoniensia III. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-745-2)

Contents

 


Nova Posoniensia II.

2012

Ed by Katalin Misad–Zoltán Csehy:  Nova Posoniensia II. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-664-6)

Contents

 

 

 

Nova Posoniensia

2011

Ed by Katalin Misad–Zoltán Csehy:  Nova Posoniensia. Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. (ISBN 978-80-8101-553-3)

Contents

 

 

Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. (Chapters of morphology of Hungarian language )

2011

Katarína Misadová: Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. (Chapters of morphology of Hungarian language) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2984-2)

Contents

A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu. (The beginnings of Hungarian Romanticism)

2011

PhDr. Anikó Dušíková, CSc.: A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu. (The beginnings of Hungarian Romanticism.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-3030-5)

Contents

Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry. (Hungarology in the context of the Slovak culture)

2010

Ed. by Beke Zsolt–Lanstyák István–Misad Katalin: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry. (Hungarology in the context of the Slovak culture.)  STIMUL: Pozsony/Bratislava. (ISBN 978-80-8127-009-3)

Contents

Kontrasztok. Kontrasty. (Contrasts)

2008

Ed. by Bogár G. Edit: Kontrasztok. Kontrasty. (Contrasts.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2585-1)

A pozsonyi magyar tanszék. (The Hungarian Department in Bratislava)

2005

 

Fórum Társadalomtudományi Szemle. Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat. VII. évfolyam. A pozsonyi magyar tanszék. (The Hungarian Department in Bratislava.) Somorja/Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet/Fórum inštitút pre výskum menšín. (ISSN 1335-4361)

A pozsonyi magyar tanszék múltja és jelene. A Comenius Egyetem magyar tanszékének 40 éve. (The past and present of the Hungarian Department in Bratislava. 40 years of the Hungarian Department of Comenius University)

2002

 

A pozsonyi magyar tanszék múltja és jelene. A Comenius Egyetem magyar tanszékének 40 éve. Minulosť a prítomnosť Katedry maďarského jazyka a literatúry. Štyridsať rokov Katedry maďarského jazya a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. (The past and present of the Hungarian Department in Bratislava. 40 years of the Hungarian Department of Comenius University.) Pozsony/Bratislava: Kalligram Könyvkiadó, A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Pozsony. (ISBN 80-7149-511-0)