Staff

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
Professor
02 9013 2241
G 317b
It is welcomed to arrange a consultation in advance by email.
Tuesday11:00 – 13:00

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
Associate Professor
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242
Wednesday14:00 – 15:30

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
Associate Professor
+421 2 9013 2242

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Mariia Kazmyrchuk, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane