Helena Tužinská

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2242