Staff

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242

doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2168

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2169

doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2242

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
assistant professor
+421 2 9013 2227
G302
Thursday09:30 – 10:30

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Tuesday14:00 – 15:00

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
Assistant Professor
G312
Konzultácie aj po dohode emailom.
Thursday14:15 – 15:00

Mgr. Jaroslava Cedzová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra etnológie a muzeológie,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2150