Zuzana Vavrincová

Špecializácia: moderné dejiny Kórey

miestnosť: N320 (Múzejná ulica, prístavba FiFUK a PraFUK; 3. posch.)

konzultačné hodiny v LS2015: utorok 10:00-12:00

telefón: 02/5924 4688

e-mail: zuzvav(at)gmail.com

 

__________________________________________________

Štúdium

2008 – 2009

연세대학교 – 한국어학당 (Yonsei Univerzita – Inštitút Kórejského jazyka)

2009-2012

서울대학교, 국제대학원

(Soulská Národná Univerzita, Soul, Južná Kórea, Fakulta Medzinárodných Štúdií)

Odbor : Medzinárodné štúdiá a Kórejské štúdiá (magisterský program)

 

Názov diplomovej práce:

50njŏndä čungnipkuk kamdoküwŏnhörŭl tchonghä pon čchekchosŭllobakchiawa pukhanŭi kwangje jŏngu 

(50년대 중립국 감독위원회를 통해 본 체코슬로바키아와 북한의 관계 연구)

[Výskum Československo-severokórejských vzťahov v kontexte činnosti Dozornej Komisie Neutrálnych Štátov v 50. rokoch]

 

August 2012 – Cena Soulskej Národnej Univerzity za najlepšiu diplomovú prácu v odbore Kórejské štúdiá za rok 2012.

 

2012 – súčasnosť

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra Východoázijských štúdií

Odbor: Kórejské štúdiá (externý doktorand)

Zamestnanie

2012 – súčasnosť

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra Východoázijských štúdií, lektorka (Kórejské štúdiá)

 

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:

· 5/2014

Výučba kurzu South Korea-USA Relations in the Second Half of the 20th Century (Juhokórejsko-americké vzťahy v druhej polovici 20. storočia), Universitatea din București

· 03-05/2013

Výučba kurzu Modern Korean History (Moderné kórejské dejiny), Wien Universität

 

 

· tvorba hesiel týkajúcich sa moderných Kórejských dejín - Encyclopaedia Beliana

· eseje týkajúce sa kórejskej spoločnosti v programe rádia Devín, "Iné svety"

· odborná revízia/korektúra textov:

· Švamberk, Alex – Švamberk, Jaromír. Nasazen v Koreji: Zapomenutá válka a Čechoslováci. Praha: Gutenberg, 2013. 290 s. ISBN 978-80-86349-47-3.

· Johnson, Adam. Syn pána sirôt. Bratislava: Fortuna Libri. 2014. 512s. ISBN 9788081422850 (prel. Vladislav Gális).

· grant č. 20130178: Implementácia a rozvoj koreanistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Academy of Korean Studies (Kórejská republika) riešitelia: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.  (hlavný riešiteľ); Mgr. Zuzana Vavrincová, MIS.; Miloš Procházka, M.A.; Myungsik Sang, M.A.

· Zabezpečenie online kurzov týkajúcich sa Kórejských štúdií v spolupráci s Central European University, Budapešť (projekt Korea Foundation – KF Global E-school Project in Eurasia)

 

· 12.01.2010 – 05.02.2010

Lektor Slovenského jazyka na 한국어외국어대학교 (Hanguk Univerzita Medzinárodných Štúdií, Soul), program pod záštitou Samsung, jazyková príprava zamestnancov Samsung pripravujúcich sa na ďalšie štúdium Slovenského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Personálna bibliografia:

Vavrincová, Zuzana. Kórejská republika vo víre "take-off" v 60. rokoch 20. storočia - aplikácia teórie štádií ekonomického rastu W.W. Rostowa. In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca: Studia Orientalia Slovaca; Supplementum 2. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014, s. 155-176.

Vavrincová, Zuzana. Československo-severokórejské vzťahy v kontexte činnosti Dozornej komisie neutrálnych štátov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia. In: Podoby Koreje : Pocta Vladimíru Puckovi     k 80. narozeninám. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, s. 185-210.

Vavrincová, Zuzana. Nototlač na území dnešného Slovenska v 16.-18. storočí. In Knižničná a Informačná veda : Knižničná a informačná veda, 2007, Roč. 21, s. 117-126.

Marušiaková, Katarína – Vavrincová, Zuzana – Baloghová, Jela. Medzinárodné  medziknižničné výpožičné služby v roku 2005 v SR : Štatistický prehľad a aktuálne trendy. In Knižnica, 2006, Roč. 7, č. 10, s. 31-34.

Falbová, Lucia – Pírová, Jaroslava – Ševčík, Milan – Vavrincová, Zuzana.  Drukarstwo i druki XVI wieku na  ziemiach dzisiejszej Słowacji : historia, stan i kierunki badaň (Tlače 16. storočia z územia dnešného Slovenska : História, Stav a Východiská výskumu. In Roczniki Biblioteczne, 2004, Roč. 48, s. 129-143.

 

 

Členstvo v organizáciách:

AKSE (The Association for Korean Studies in Europe)

CEESOK (Central and East European Society of Koreanology)