Publications

CAT nástroje v prekladateľskej praxi

Prekladaný učebný materiál vznikol s cieľom zoznámiť čitateľa s počítačovo podporovaným prekladom. Skriptá sú koncipované tak, aby prístupnou formou na praktických príkladoch demonštrovali základné zručnosti práce s vybranými CAT nástrojmi. Okrem toho sa v publikácii venujeme aj témam, ktoré môžu pomôcť prekladateľovi v práci. Učebný text je určený predovšetkým vysokoškolským študentom prekladateľských a filologických odborov i ostatným záujemcom o prácu s CAT nástrojmi.

 

Obsah

Practical Corpus Linguistics – Chinese

Ľuboš Gajdoš. 2022. Praktická korpusová lingvistika – čínština. Bratislava: Univerzita Komenského. 

Geography of Korea

Miloš Procházka, Geografia Kórey. Univerzita Komenského v Bratislave, 2021.