Mária Májeková

Mgr. Mária Šibalová (Májeková) 

PhD. student 

Section: Classical philology

Room: G 346

E-mail: maria.sibalovauniba.sk, majka.sibalovagmail.com 

Office hours:

Publications:

Májeková, Mária: Vianočné kázne Leonarda Stöckela v diela Postilla. in: Sambucus XIII. Trnava : Trnavská univerzita, 2018. S. 91-105. 

Májeková, Mária: Scriptorum editorum Danielis Škoviera conspectus. in: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková, Jana Grusková (eds.). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. S. 405-432. 

Lábaj, Ivan – Májeková, Mária: Novogrécky jazyk na Slovensku. in: Naša univerzita, roč. 64, č. 8, 2018. S. 22-23. 

Lábaj, Ivan – Májeková, Mária: XVI. medzinárodný kongres Medzinárodnej asociácie novolatinských štúdií, Viedeň 2.–7.8.2015. in: Sambucus 11. Trnava : Trnavská univerzita, 2016. S.178-179. Mgr. Mária Májeková focuses on the Bardejov (Bartfeld, Bartpha) humanist Leonard Stöckel and the analysis of sermons from his monumental work Postilla and Formulae tractandarum sacrarum concionum. The title of her dissertation thesis is "The Easter sermons of Leonard Stöckel". Her teaching activities involve Repetitoerium Latinum and Greek language 1 & 2.