Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií získala grant Veľvyslanectva USA

Projekt Ukrajina v pohybe predstaví nášho východného suseda


22. 07. 2016 14.40 hod.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií získala grant Veľvyslanectva USA

Ukázať, že dnešná Ukrajina nie je len o bojoch a nepokojoch, ako denne počúvame v správach, je cieľom projektu Ukrajina v pohybe, ktorý  zastrešuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK. „Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie o snahách Ukrajiny budovať modernú demokratickú spoločnosť. Chceme ukázať pozitívne príklady a úspešné príbehy z dnešnej Ukrajiny, ktoré odrážajú zmeny a reformy, ktoré sa v krajine dejú,“ hovorí doc. Ľubor Matejko, vedúci projektu.

Súčasnú Ukrajinu a jej úsilie o spoločenské zmeny budú ukrajinskí a slovenskí experti z rôznych oblastí  prezentovať v rámci 12 prednášok a prezentácií počas celého zimného semestra na pôde Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity. V novembri v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka sa bude v Bratislave prezentovať tvorba súčasných ukrajinských autorov a produkcia významných ukrajinských vydavateľstiev.

Na jar r. 2017 prebehnú v desiatich mestách na Slovensku „Ukrajinské filmové dni“ a prednášky na stredných školách. „Naším projektom chceme prispieť k vyvráteniu mnohých dezinformácií a negatívnych stereotypov, ktoré sa o súčasnej Ukrajine u náš šíria. So stredoškolákmi preto budeme diskutovať na špecifické témy týkajúce sa Ukrajiny. Efekt týchto diskusií budeme merať prieskumom názorov študentov pred a po debatách,“ hovorí doc. Matejko. Projekt uzavrie v lete 2017 putovná výstava fotografií „Ukrajina pred a po Majdane v 99 fotografiách.“

Projekt podala Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií v rámci výzvy Malé granty Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave, ktoré ho podporilo sumou 20 000 dolárov.