Metodologické problémy filozofie

Večer sa uskutoční v stredu 3. júna od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.


03. 06. 2015 18.00 hod.

Posledný z Večerov o metodológii vied bude venovaný metodologickým otázkam filozofie. Naše pozvanie prijali: vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. a Mgr. Róbert Maco, PhD., ktorý rovnako pôsobí na KFDF Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame!


Večer sa uskutoční v stredu 3. júna od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.


Stiahnite si pozvánku v PDF

Viac informácií o projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH)

Stránky Katedry logiky a metodológie vied