História v zajatí matematiky

V stredu 13. mája 2015 sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na riešení projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).


13. 05. 2015 18.00 hod.

V stredu 13. mája 2015 sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na riešení projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).


Pozvanie prijal prof. PhDr. Roman Holec, CSc. z Katedry slovenských dejín FiF UK. Vystúpi s prednáškou s názvom „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“.


Večer sa začne o 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6. Všetkých srdečne pozývame!


Stiahnite si pozvánku v PDF

Viac informácií o projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH)

Stránky Katedry logiky a metodológie vied